W dniach 9-10 marca 2012 roku w Mokrzeszowie spotkali się miłośnicy Sudetów by wziąć udział w Sympozjum górskim bis, będącym powtórzeniem imprezy zorganizowanej w grudniu w Krakowie. Tak samo jak w Krakowie, na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób. Z tą małą różnicą, że tutaj przewagę stanowili ludzie na co dzień chodzący po Sudetach. W Krakowie, ze zrozumiałych względów, przewagę mieli chodzący głównie po Tatrach.

Komisja Krajoznawcza przy oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze w 2011 roku działała w składzie trzyosobowym. Przewodniczącym był Krzysztof Tęcza, wiceprzewodniczącym Zdzisław Gasz, a pomagała im Antonina Sobierajska.

Zapewne nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, gdy powiem, że działalność prowadzona przez działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców miejscowości, w której ma swoją siedzibę dany oddział. Bo to właśnie dla nich organizowane są wszelkiego rodzaju rajdy, zloty, spływy, wycieczki, konkursy krajoznawcze itp. W dużej mierze imprezy te kierowane są do dzieci i młodzieży.

W sobotę 05.11.2011 roku w Książnicy Karkonoskiej odbyło się seminarium poświecone przemijaniu krajobrazu. Tym razem pokazano zmiany jakie zaszły na Ziemi Jeleniogórskiej. Ziemi niezwykle bogatej w zabytki architektury czy walory przyrodnicze oraz właśnie krajobrazowe. Na omawianym obszarze, w związku z wydarzeniami historycznymi jakie miały tutaj miejsce, zachodziły zmiany zarówno w krajobrazie tym materialnym jak i duchowym.

Ponieważ dawno temu zdecydowano, iż zebranie w okresie letnim ma odbywać się podczas CZAKu, po raz ósmy w tej kadencji spotkali się członkowie KK ZG PTTK w trakcie trwania tegorocznego zlotu, który miał miejsce w Gorzowie Wielkopolskim. Otrzymaliśmy do dyspozycji od gospodarzy ich pomieszczenia biurowe, nie powiem całkiem obszerne. Mogliśmy zatem zerknąć w jakich warunkach pracują nasi gorzowscy działacze na co dzień.

Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad zmianami zachodzącymi w życiu obecnego pokolenia. Chodzi mi o ludzi chodzących po górach. Bo gdy w telewizji widzi się reklamę ukazującą „bohaterów", którzy naprawili prysznic, to człowiek zastanawia się, co właściwie dzisiejsze pokolenie uważa za bohaterstwo.

Na początek powiem, że od kiedy pamiętam to zawsze interesowałem się turystyką, jednak w naszym Towarzystwie jestem od 2005 roku, a więc ani krótko ani długo.

Dlaczego krajoznawstwo?

Dnia 16 czerwca 2011 roku Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze i Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie zorganizowały konferencję pod nazwą "Architektura krajobrazu w Kotlinie Jeleniogórskiej". Patronat nad imprezą objął Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.

Podczas patrolowania dopiero co ustanowionych nowych granic naszego kraju zginęło wielu żołnierzy. Niestety, były to takie czasy kiedy dużo ludzi posiadało broń a nielegalne próby przekraczania granicy państwowej były na porządku dziennym. Dzisiejsze pokolenie może sobie tego nie wyobrażać. Niemniej tak to wtedy było. Ponieważ zarówno w Zgorzelcu jak i w Pieńsku upamiętniono pomnikami żołnierzy poległych podczas służby chciałbym przybliżyć te wydarzenia.

W Działoszynie, na sporym wzniesieniu, znajduje się kościół św. Bartłomieja. Zbudowano go w miejscu, gdzie wcześniej istniały już dwie świątynie. Pierwsza, drewniana spłonęła, natomiast druga, murowana okazała się zbyt mała dla rosnącej liczby wiernych. Wymusiło to niejako budowę trzeciej. Projektantem tej ostatniej był architekt z Liberca Johann J. Kuntze. Jako fundatorów nowego domu bożego wymienia się cysterki z klasztoru Marienthal. Bryła tego obiektu byłaby typową gdyby nie fakt dobudowania po obu stronach wieży klatek schodowych.