Ubezpieczenie od następstw NNW dla członków PTTK z opłaconą składką PTTK na rok 2021.
Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.04.2021 r. do 30.03.2022 r.

Uwaga ważne!
Przy zgłaszaniu telefonicznym nieszczęśliwego wypadku do ubezpieczyciela: Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna na numery telefonów podane w ulotce - prosimy w zgłoszeniu wypadku podać nr polisy ubezpieczeniowej: TO50/001076/20/A (po literze "T" występuje duża litera "O", jak Olga).
W razie pytań szczegółowych dotyczących ubezpieczeń członków PTTK - prosimy dzwonić do biura Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" na nr 7575725851. Sprawy ubezpieczeń załatwia pani Maria Marcinkowska.

Dokumenty do pobrania:
Umowa ubezpieczeniowa [338.87 KB]
Formularz zgloszenia szkody NNW [374.31 KB] .
Zacznik nr 3 Formularz wyznaczenia osoby uposazonej [193.54 KB]
Ulotka [336.84 KB]