Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Cennik odznak i książeczek (stan na 01.01.2022 r.)

GOT PopularnaCennik odznak i książeczek (stan na 31.03.2020 r.)

Nowa odznaka
GOT PTTK „W GÓRY”
dla dzieci od 5 do 7 lat

Regulamin Dziecięcej Odznaki Turystycznej PTTK(DOT PTTK)

Odznaki PTTK dzielą się na dwa typy: odznaki turystyki kwalifikowanej i odznaki krajoznawcze. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego typu odznak.