Cennik odznak i książeczek (stan na 01.01.2024 r.)

Cennik odznak i książeczek (stan na 01.01.2022 r.)

GOT PopularnaCennik odznak i książeczek (stan na 31.03.2020 r.)

Nowa odznaka
GOT PTTK „W GÓRY”
dla dzieci od 5 do 7 lat

Regulamin Dziecięcej Odznaki Turystycznej PTTK(DOT PTTK)

Odznaki PTTK dzielą się na dwa typy: odznaki turystyki kwalifikowanej i odznaki krajoznawcze. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego typu odznak.