Nowa odznaka
GOT PTTK „W GÓRY”
dla dzieci od 5 do 7 lat

(wyciąg z Regulaminu GOT -  §10 i § 11)

 1. GOT PTTK „W góry” ma zachęcać najmłodszych turystów do uprawiania turystyki górskiej, poznawania polskich gór, a następnie do zdobywania dalszych rodzajów i stopni GOT PTTK.
 2. GOT PTTK „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia i do ukończenia 7. roku życia.
 3. GOT PTTK „W góry” ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, a kolejne jej stopnie nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach.
 4. Przy zdobywaniu GOT PTTK „W góry” należy korzystać z punktacji tras górskich zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”.
 5. Ustala się następujące normy punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni GOT PTTK „W góry”:
  • brązowy – 15 punktów,
  • srebrny – 30 punktów,
  • złoty – 45 punktów.
 6. Maksymalna norma zaliczana do GOT PTTK „W góry” na dziennej trasie wycieczkowej wynosi 15 punktów.
 7. Nadwyżek uzyskanych punktów nie zalicza się na poczet zdobywania kolejnego stopnia odznaki.
 8. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczkach odbytych tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania wszystkich trzech stopni GOT PTTK „W góry”.

GOT-dzieci
Odznaki GOT PTTK „W góry” -  od lewej: brązowa, srebrna i złota.

 

 

Nowa odznaka

GOT PTTK „W GÓRY”

dla dzieci od 5 do 7 lat

 

(wyciąg z Regulaminu GOT -  §10 i § 11)

1.       GOT PTTK „W góry” ma zachęcać najmłodszych turystów do uprawiania turystyki górskiej, poznawania polskich gór, a następnie do zdobywania dalszych rodzajów i stopni GOT PTTK.

2.       GOT PTTK „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia i do ukończenia 7. roku życia.

3.       GOT PTTK „W góry” ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, a kolejne jej stopnie nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach.

4.       Przy zdobywaniu GOT PTTK „W góry” należy korzystać z punktacji tras górskich zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”.

5.       Ustala się następujące normy punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni GOT PTTK „W góry”:

- brązowy – 15 punktów,

- srebrny – 30 punktów,

- złoty – 45 punktów.

6.       Maksymalna norma zaliczana do GOT PTTK „W góry” na dziennej trasie wycieczkowej wynosi 15 punktów.

7.       Nadwyżek uzyskanych punktów nie zalicza się na poczet zdobywania kolejnego stopnia odznaki.

8.       Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczkach odbytych tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania wszystkich trzech stopni GOT PTTK „W góry”.

 

http://ktg.pttk.pl/img/w_gory_m.jpg

Odznaki GOT PTTK „W góry” -  od lewej: brązowa, srebrna i złota.