InO Zasady
Skład osobowy kategorii TE (elita) Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację na rok 2017
piątek, 30 grudnia 2016 22:31
Skład osobowy kategorii TE (elita)
Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację
na rok 2017
Więcej…
 
Regulamin Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację
piątek, 30 grudnia 2016 22:13

CEL:

  • Popularyzacja imprez na orientację na terenie Dolnego Śląska
  • Podwyższanie poziomu startujących w imprezach na orientację turystów
  • Obniżenie kosztów udziału w InO dla indywidualnych turystów poprzez organizację dużej ilości imprez rangi ogólnopolskiej na terenie Dolnego Śląska.
  • Wyłonienie najlepszych turystów-orientalistów na przestrzeni każdego roku kalendarzowego.
Więcej…
 
Zarys historii imprez na orientację
środa, 21 stycznia 2009 12:21
Równoczesne poruszanie się wielu osób z mapami po tym samym terenie, w celu dotarcia do określonych miejsc, stało się możliwe dopiero w okresie rozwoju nowoczesnej kartografii w XIX wieku, gdy powstały mapy topograficzne drukowane w dużych nakładach, z ujednoliconymi znakami, z rysunkiem o zachowanej skali i bogatym w szczegóły topograficzne. W tym okresie takie mapy praktycznie dostępne były tylko w środowisku wojskowym. Za początek organizacji imprez na orientację można przyjąć połowę XIX wieku, od kiedy prowadzone były przez organizacje sportowo-wojskowe szkolenia i ćwiczenia dla skandynawskiej kadry oficerskiej z zakresu terenoznawstwa.
Więcej…
 
Regulamin Odznaki Imprez na Orientację
wtorek, 20 stycznia 2009 23:35
Regulamin Odznaki Imprez na Orientację
Więcej…
 
Regulamin Mistrzostw Polski w Marszach na Orientację
wtorek, 20 stycznia 2009 22:54
Regulamin Mistrzostw Polski w Marszach na Orientację
Więcej…
 
Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK
poniedziałek, 19 stycznia 2009 21:32
Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK
Więcej…
 
Zasady przyznawania imprezom rangi ogólnopolskiej, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski
poniedziałek, 19 stycznia 2009 19:58
  1. Prawo do nadawania imprezie rangi ogólnopolskiej, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski posiada wyłącznie Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.
Więcej…
 
Informacje dla organizatorów ogólnopolskich Imprez na Orientację rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
sobota, 17 stycznia 2009 23:15
Informacje dla organizatorów ogólnopolskich Imprez na Orientację rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
Więcej…