Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Władze Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
wybrane na XXI Zjeździe Oddziału dnia 8 kwietnia 2017 r.
Władze Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
wybrane na XXI Zjeździe Oddziału dnia 8 kwietnia 2017 r.

Skład Zarządu Oddziału:
Krzysztof Tęcza – prezes Zarządu Oddziału
Andrzej Mateusiak - wiceprezes urzędujący
Krzysztof Paul - sekretarz
Robert Nowak -  skarbnik
Janusz Milewski - członek zarządu


Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
Piotr Gryszel - przewodniczący
Robert Szuber - członek         
Arkadiusz Wichniak - członek
Roksana Knapik - członek
Jerzy Górski - członek