Władze Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
wybrane na XXI Zjeździe Oddziału dnia 8 kwietnia 2017 r.
Władze Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
wybrane na XXI Zjeździe Oddziału dnia 8 kwietnia 2017 r.

Skład Zarządu Oddziału:
Krzysztof Tęcza – prezes Zarządu Oddziału
Andrzej Mateusiak - wiceprezes urzędujący
Krzysztof Paul - sekretarz
Robert Nowak -  skarbnik
Janusz Milewski - członek zarządu


Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
Piotr Gryszel - przewodniczący
Robert Szuber - członek         
Arkadiusz Wichniak - członek
Roksana Knapik - członek
Jerzy Górski - członek