Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK
Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
 Miasto Lubań
Łużycki Oddział P T S M  w Lubaniu
mają zaszczyt zaprosić na:
Ogólnopolskie seminarium krajoznawcze
MIJAJĄCE KRAJOBRAZY LUBANIA 2014 

Właśnie ukazała się kolejna publikacja z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”. Cykl wydawniczy pod tym wspólnym tytułem obejmuje publikacje podsumowujące organizowane na terenie całego kraju seminaria krajoznawcze. Pomysłodawcą zarówno organizowania spotkań o takiej tematyce jak i  utrwalania tematów wystąpień prezentowanych podczas nich jest Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK. Pierwsze spotkanie z tego cyklu miało miejsce w Krakowie. Ono także jako pierwsze doczekało się stosownego opracowania.

W sobotę 18 stycznia 2014 roku odbyła się w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Krajowa Konferencja Krajoznawców. Przybyli na nią delegaci z całego kraju, którzy po wysłuchaniu sprawozdania z pracy ustępującej komisji, mieli za zadanie zdecydować o jej składzie na nową kadencję. Wbrew pozorom zadanie to wcale nie jest takie łatwe. Trudno bowiem znaleźć wśród kandydatów tych właściwych, tych którzy nie tylko już wyróżniają się w pracy dla krajoznawstwa ale tych, którzy są gotowi poświęcić tej pracy swój czas, swoje siły i chęci. Trudno jest znaleźć osoby, które są gotowe bezinteresownie pracować dla sprawy.

W poniedziałek 6 stycznia 2014 roku turyści jeleniogórscy postanowili spotkać się na trasie kolejnej wycieczki. Problem jednak w tym, że trwający cały rok Rajd na Raty organizowany przez Komisję Turystyki Pieszej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze ma przerwę zimową. Jest to spowodowane oczywiście troską o bezpieczeństwo uczestników wycieczek. Wiadomo, że zimy w terenie górskim są ostrzejsze niż na nizinach. Również inne organizowane przez PTTK spacery czy wycieczki zamierają na okres zimowy. Nie zniechęciło to jednak uczestników Rajdu na Raty. Postanowili oni sami zorganizować wycieczkę. Znalazł się prowokator, który swój pomysł upublicznił i po konsultacjach z chętnymi ustalił termin wymarszu, a właściwie godzinę, bo w grę wchodził tylko dzień wolny od pracy.

Gdy wreszcie ostatecznie ustalono program tegorocznego XLIII Centralnego Zlotu Krajoznawców długo zastanawiałem się czy dołączyć do innych i przybyć do Supraśla. Odstraszała mnie odległość, a właściwie czas jaki muszę poświecić na dojechanie tam. Przez chwilę naszła mnie myśl, iż Zlot organizowany jest gdzieś na końcu świata.

W dniu 9 listopada 2013 roku w Warszawie (w Domu Kultury Śródmieście) miała miejsce Ogólnopolska sesja popularno-naukowa „Śladami powstania styczniowego – aspekty historyczne i krajoznawcze”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK, Oddział PTTK Mazowsze w Warszawie i Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie. Imiennie odpowiedzialnymi a zarazem prowadzącymi część referatową byli Szymon Bijak I Mieczysław Żochowski. Dzień później czyli 10 listopada 2013 roku zorganizowana została wycieczka krajoznawcza „Szlakiem bitew i mogił powstańczych 1863”. Głównym jej celem było odwiedzenie upamiętnionych miejsc związanych z walkami oddziałów powstańczych i uczczeniem pamięci poległych powstańców na terenie południowego Mazowsza.

W dniu 26 października 2013 r. odbyło się kolejne seminarium krajoznawcze z cyklu „Mijające krajo-brazy Polski". Tym razem zostało ono zorganizowane w Kowarach na Dolnym Śląsku. Miało to zwią-zek z przypadającą 500-tną rocznicą nadania Kowarom praw miejskich. Patronat Honorowy nad spo-tkaniem objął Burmistrz Miasta Kowary Pan Mirosław Górecki. Imprezę, jak zwykle zorganizowała Komisja Krajoznawcza ZG PTTK i Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze. Tym razem do organizacji seminarium włączył się Urząd Miasta Kowary. Imiennie organizatorem i prowadzącym spotkanie był piszący te słowa Krzysztof Tęcza.

W dniach 12-13.09.2013 r. w Centralnej Bibliotece PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie obradowało jury XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Przewodniczącym został Krzysztof R. Mazurski z Wrocławia. W ocenie nadesłanych 129 publikacji przewodniczącemu pomagało jury w składzie: Szymon Bijak (Warszawa), Maria Janowicz (Warszawa) – komisarz Przeglądu, Mariusz Kołodziejczak (Poznań), Bogdan Kucharski (Poznań), Wiesław Ostrowski (Warszawa), Małgorzata Pawłowska (Suwałki), Witold Przewoźny (Poznań), Krzysztof Tęcza (Jelenia Góra), Andrzej Wielocha (Warszawa).

W sobotę 12 października 2013 roku miało miejsce III Ogólnopolskie Seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej”. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach cyklu „Mijające krajobrazy Polski”, którego pomysłodawcą jest Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Bezpośrednim organizatorem spotkania jest piszący te słowa – Krzysztof Tęcza – przewodniczący Komisji Krajoznawczej przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, a zarazem członek KK ZG PTTK w Warszawie.

W dniach 4-6 października 2013 roku odbył się w Uniejowie XIV Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK. Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK zleciła jego zorganizowanie Oddziałowi PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy. Od razu, uprzedzając wydarzenia powiem, że był to strzał w dziesiątkę. Spotkanie nie dość, że zorganizowano wzorcowo, to przygotowano tyle atrakcji, iż nie sposób było się nudzić.