Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego
Burmistrz Miasta Żary przy współpracy Burmistrza Miasta Łęknica
zapraszają na:
Seminarium krajoznawcze „Mijające Krajobrazy Ziemi Żarskiej”

Komisja Krajoznawcza Oddziału "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze prowadzona jest przez Krzysztofa Tęczę (przewodniczący), Zdzisława Gasza i Antoninę Sobierajską. Zarówno kol. Krzysztof jak i Zdzisław są Zasłużonymi Instruktorami Krajoznawstwa, zaś kol. Aleksandra jest instruktorem Krajoznawstwa Regionu. Początki Komisji sięgają zeszłego roku, kiedy to jej obecny przewodniczący przeniósł się z Oddziału PTTK w Lubaniu.

Wydaje się iż wszyscy żyją w przekonaniu, że Kongresy Krajoznawstwa Polskiego są wyznacznikiem aktualnych trendów w krajoznawstwie i ukazują kierunek tego krajoznawstwa na najbliższe lata. Ale czy tak jest naprawdę? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz Oddział PTTK w Ojcowie zorganizowały 05.11.2010 roku seminarium krajoznawcze, będące pierwszym, z zaplanowanego cyklu, pod wspólną nazwą "Mijające krajobrazy".

W ramach Dni Kultury Serbołużyckiej odbył się w Żarach 13 listopada 2010 roku XI. Sejmik Krajoznawczy o dziedzictwie kulturowym Polaków Kresowych "Kresowianie chronią dziedzictwo kulturowe Serbołużyczan". Impreza ta została zorganizowana przez Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Żarach, Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Żarach, Związek Serbołużyczan "Domowina", Instytut Serbołużycki w Budziszynie i Sljepo, Burmistrza miasta Żary, Starostę Powiatu Żarskiego, by wspomnieć tylko o tych najważniejszych.

Na targach Tour Salon w Poznaniu 22 października 2010 roku, zorganizowano wystawę publikacji zgłoszonych do XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej organizowanego od lat pod patronatem PTTK. Spośród stu kilkudziesięciu pozycji nagrodzono prawie dwadzieścia. I właśnie te zostały wyeksponowane oddzielnie, tak by nagrodzić trud wydawców, którzy mieli odwagę nie tylko wydać te pozycje, ale także stanąć do konkursu.

W dniach 22 - 24 października 2010 roku miało miejsce spotkanie ludzi gór w miejscowości Bolesławów koło Lądka Zdroju. Piszę ludzi gór, choć niektórym może wydać się to dziwne. Kto jednak naprawdę chodzi po górach i żyje tymi górami będzie wiedział, o co mi chodzi. Turystyka górska jest bardzo specyficzna. Nie można jej porównywać z innymi rodzajami turystyki.

Tegoroczny CZAK odbył się w dniach od 18.08.2010. do 22.08.2010 r. w Elblągu. Właściwie to był jeszcze tzw. dzień przedzlotowy, ale ponieważ byłem we właściwym terminie, chciałbym przekazać parę słów o tym jak odebrałem tą imprezę. Na pierwszy spacer wybraliśmy się zaraz z samego rana. Trafił nam się niestety przewodnik o bardzo cichym głosie, tak że gdy chciało się coś dowiedzieć trzeba było trzymać się bardzo blisko niego.

Właśnie taki piękny jubileusz obchodzono w ostatnich dniach maja 2010 roku w Żarach. A początkiem wszystkiego była lokacja miasta w 1260 roku na prawie magdeburskim. Choć osada ta znana była dużo wcześniej, to właściwie od wieku XIII nastąpił okres rozkwitu i świetności tego w sumie niedużego ośrodka miejskiego. Ze względu jednak na swoje obecne położenie Żary nie były często brane pod uwagę przy organizowaniu wypadów turystycznych. Raczej większość turystów wybierała położony nieopodal Żagań.

W sobotę 29.05.2010 roku odbyło się w Żarach posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej. Poprowadził je Henryk Antkowiak. Udział wzięli w nim jeszcze : Antoni Litwin, Antonina Sobierajska, Henryk Sławiński, Jan Szymczak i Krzysztof Tęcza. Wbrew pozorom nie było to tylko spotkanie towarzyskie, mimo że odbywało się przy okazji "Spotkania na szlaku"- imprezy Oddziału PTTK w Żarach.