Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego
Burmistrz Miasta Żary przy współpracy Burmistrza Miasta Łęknica
zapraszają na:
Seminarium krajoznawcze „Mijające Krajobrazy Ziemi Żarskiej”

Komisja Krajoznawcza Oddziału "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze prowadzona jest przez Krzysztofa Tęczę (przewodniczący), Zdzisława Gasza i Antoninę Sobierajską. Zarówno kol. Krzysztof jak i Zdzisław są Zasłużonymi Instruktorami Krajoznawstwa, zaś kol. Aleksandra jest instruktorem Krajoznawstwa Regionu. Początki Komisji sięgają zeszłego roku, kiedy to jej obecny przewodniczący przeniósł się z Oddziału PTTK w Lubaniu.

Wydaje się iż wszyscy żyją w przekonaniu, że Kongresy Krajoznawstwa Polskiego są wyznacznikiem aktualnych trendów w krajoznawstwie i ukazują kierunek tego krajoznawstwa na najbliższe lata. Ale czy tak jest naprawdę? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz Oddział PTTK w Ojcowie zorganizowały 05.11.2010 roku seminarium krajoznawcze, będące pierwszym, z zaplanowanego cyklu, pod wspólną nazwą "Mijające krajobrazy".

W ramach Dni Kultury Serbołużyckiej odbył się w Żarach 13 listopada 2010 roku XI. Sejmik Krajoznawczy o dziedzictwie kulturowym Polaków Kresowych "Kresowianie chronią dziedzictwo kulturowe Serbołużyczan". Impreza ta została zorganizowana przez Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Żarach, Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Żarach, Związek Serbołużyczan "Domowina", Instytut Serbołużycki w Budziszynie i Sljepo, Burmistrza miasta Żary, Starostę Powiatu Żarskiego, by wspomnieć tylko o tych najważniejszych.

Na targach Tour Salon w Poznaniu 22 października 2010 roku, zorganizowano wystawę publikacji zgłoszonych do XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej organizowanego od lat pod patronatem PTTK. Spośród stu kilkudziesięciu pozycji nagrodzono prawie dwadzieścia. I właśnie te zostały wyeksponowane oddzielnie, tak by nagrodzić trud wydawców, którzy mieli odwagę nie tylko wydać te pozycje, ale także stanąć do konkursu.

W dniach 22 - 24 października 2010 roku miało miejsce spotkanie ludzi gór w miejscowości Bolesławów koło Lądka Zdroju. Piszę ludzi gór, choć niektórym może wydać się to dziwne. Kto jednak naprawdę chodzi po górach i żyje tymi górami będzie wiedział, o co mi chodzi. Turystyka górska jest bardzo specyficzna. Nie można jej porównywać z innymi rodzajami turystyki.

Tegoroczny CZAK odbył się w dniach od 18.08.2010. do 22.08.2010 r. w Elblągu. Właściwie to był jeszcze tzw. dzień przedzlotowy, ale ponieważ byłem we właściwym terminie, chciałbym przekazać parę słów o tym jak odebrałem tą imprezę. Na pierwszy spacer wybraliśmy się zaraz z samego rana. Trafił nam się niestety przewodnik o bardzo cichym głosie, tak że gdy chciało się coś dowiedzieć trzeba było trzymać się bardzo blisko niego.

Właśnie taki piękny jubileusz obchodzono w ostatnich dniach maja 2010 roku w Żarach. A początkiem wszystkiego była lokacja miasta w 1260 roku na prawie magdeburskim. Choć osada ta znana była dużo wcześniej, to właściwie od wieku XIII nastąpił okres rozkwitu i świetności tego w sumie niedużego ośrodka miejskiego. Ze względu jednak na swoje obecne położenie Żary nie były często brane pod uwagę przy organizowaniu wypadów turystycznych. Raczej większość turystów wybierała położony nieopodal Żagań.

W sobotę 29.05.2010 roku odbyło się w Żarach posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej. Poprowadził je Henryk Antkowiak. Udział wzięli w nim jeszcze : Antoni Litwin, Antonina Sobierajska, Henryk Sławiński, Jan Szymczak i Krzysztof Tęcza. Wbrew pozorom nie było to tylko spotkanie towarzyskie, mimo że odbywało się przy okazji "Spotkania na szlaku"- imprezy Oddziału PTTK w Żarach.