W dniu 13 maja 2010 roku, w deszczowy czwartek, w Gdańsku spotkali się po raz drugi członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Nieobecna była tylko kol. Bernadetta z Krakowa. Na otwarciu zebrania pojawił się kol. Stanisław Sikora - wiceprezes ZG PTTK oraz kilku stałych współpracowników i gości. Na początku były uprzejmości i miłe słowa, ale wkrótce przeszliśmy do konkretnej pracy. Ponieważ wszyscy otrzymali wcześniej odpowiednie materiały i zapoznali się z nimi jeszcze przed przyjazdem, nie musieliśmy tracić już czasu na ich prezentację. Dlatego dosyć szybko, po krótkich dyskusjach, przegłosowano kilka uchwał.

Przede wszystkim zatwierdzono protokół zebrania 06 lutego 2010 roku. Zapoznano się z wnioskami zgłoszonymi przez delegatów podczas KNAK. Jest ich tak wiele i są tak różnorodne, że jeszcze pewnie nie raz będziemy do nich wracali. Trochę to może przedwczesne, ale na mającą nastąpić 60. rocznicę istnienia Komisji (która wypadnie w 2014roku) omówiono propozycję wydawnictwa opracowywanego przez kol. Krzysztofa R. Mazurskiego z Wrocławia. Ustaliliśmy w kilku punktach jak ma wyglądać taka publikacja i co w niej powinno być zawarte.

Kolejna uchwała dotyczyła regionalnych pracowni krajoznawczych. Pokrótce stan tych pracowni w dniu dzisiejszym oraz sposób ich funkcjonowania naświetliła nam kol. Małgorzata Pawłowska. I tutaj przestało już być miło i przyjemnie. Zaczęła się ciężka praca. Musieliśmy bowiem ustalić w jaki sposób i na jakich zasadach rozliczać dotacje dla pracowni. Bo przecież sprawy rozliczeń finansowych podlegają konkretnym przepisom i nie może tu być żadnej dowolności w ich interpretacji. A jednocześnie kierownicy pracowni starają się „naginać” te przepisy do swoich potrzeb. I nie ma co się im dziwić. Pracownie prowadzone są w zasadzie społecznie. W mało której jest zatrudniony ktoś na etacie. Przeważnie prowadzący je ludzie muszą wygospodarować swój czas, którego nie mają za wiele. A nie mają go zbyt dużo, bo są to przeważnie najbardziej pracowici ludzie w swoich środowiskach. Ale borykają się oni z tak prozaicznymi sprawami jak: zapłata czynszu za lokal, opłacenie prądu, ogrzewania itp. Bo dotacje przyznawane są nie na utrzymanie pracowni ale na jej rozwój, czyli przede wszystkim na zakup sprzętu potrzebnego do ich prawidłowego funkcjonowania. A że PTTK posiada stosowny program do skatalogowania zbiorów sprzęt ten jest nieodzowny w każdej pracowni. Raz że przyspiesza prace, dwa – pozwoli w przyszłości na pełną współpracę przez Internet z biblioteką PTTK. Dlatego informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych z pracowni nie zawsze idą zgodnie z duchem przepisów i tutaj właśnie jest rola Komisji. Jak pogodzić oczekiwania związane z wydawaniem otrzymanych dotacji z przepisami, na podstawie których możemy je rozliczyć? Bo przecież nie można wydać pieniędzy otrzymanych na zakup np. drukarki na czynsz. Ale z drugiej strony jak mamy postąpić jeśli niezapłacenie czynszu (nieraz są to nieduże sumy) spowoduje likwidację pracowni. Z jednej strony musimy trzymać się zasad, a z drugiej logiki. I jest to niezwykle trudne do pogodzenia. Wymaga jednak od nas pewnej delikatności, dozy zrozumienia, ale jednocześnie nie możemy, jak to się mówi, rozczulać się i musimy trzymać wszystko w garści. Trudne to prawda? Miejmy nadzieję, że wypracowane na tym spotkaniu formy przetrwają próbę czasu i pozwolą nam uniknąć niepotrzebnych spięć.

Kolejna sprawa którą omawialiśmy to oczywiście tegoroczny CZAK. Zbliża się on już wielkimi krokami. Ale materiały nam przedstawione zdają się potwierdzać, że sprawy organizacyjne tej imprezy są już dograne do końca i że impreza ta przebiegnie bez większych problemów. Należą się tutaj niewątpliwie słowa uznania pod adresem Oddziału PTTK "Ziemia Elbląska" w Elblągu. Ale bez przesady! Chwalić ich będziemy już po imprezie, no może w trakcie jej trwania. To się okaże. Przed CZAK-iem odbędzie się ogólnopolski kurs dla kandydatów na uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu i Polski. Poprowadzi go Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa – Kol. Ryszard Wrzosek z Gdyni. I właśnie on zaprezentował nam program kursu. Widać że będzie to rzetelna praca szkoleniowa. Kurs odbędzie się w dniach 13-16 sierpnia 2010 roku we Fromborku. Zgłoszenia należy kierować do PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu. A naprawdę warto. Jest to bowiem wielka okazja odbyć szkolenie pod kierunkiem wybitnych krajoznawców i oczywiście zdać stosowne egzaminy. A gdy to nastąpi dołączycie drogie Koleżanki i Koledzy do grona krajoznawców, dla których głównym celem w działalności turystycznej jest wyszukiwanie i wychwalanie piękna naszego kraju. Polska jest przecież tak różnorodnym i tak fascynującym krajem, że potrzeba nam wielu, ale to naprawdę bardzo wielu krajoznawców, by to piękno opisać i upowszechniać je wśród turystów.

Dlatego też w kolejnym punkcie obrad, po sprawdzeniu spełnienia wszystkich zakładanych regulaminem warunków, zatwierdziliśmy na stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski następujące osoby: Mariana Tomaszewskiego, Andrzeja Kotlińskiego, Zdzisława Jerzego Stecia oraz Halinę Byczek-Krasucką. Na Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa mianowaliśmy: Jana Paszkiewicza, Witolda Klizę i Andrzeja Kasprzyka. Gratulacje dla wymienionych. Niestety z przykrością muszę to podnieść: Koledzy, jeśli przesyłacie do Komisji Krajoznawczej wnioski o mianowania, to starajcie się sprawdzać czy wszystkie punkty regulaminu są spełnione. Regulamin jest przecież po to by go przestrzegać. I nie możecie się spodziewać, że aż pięciu członków KKIK coś przeoczy. A jest nam naprawdę bardzo przykro, zwłaszcza gdy znamy kandydatów i doceniamy ich osiągnięcia, a nie spełniają oni wymogów. Dlatego odesłaliśmy kilka wniosków do poprawienia. Jednocześnie będziemy czekali, aż spełnione zostaną kryteria potrzebne do tego aby wniosek mógł być przyjęty.

Będąc już przy sprawach instruktorskich dokonano zmian w składzie Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawczych. Kol. Józef Partyka zaproponował, aby jego miejsce w KKIK zajął kol. Krzysztof Tęczy z Jeleniej Góry. Wniosek ten przyjęto jednomyślnie. Tak więc KKIK wciąż ma skład pięcioosobowy i jest w stanie sprawnie działać.

Kolejne sprawy dotyczyły VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie. Komisja na bieżąco podejmuje działania na rzecz krajoznawstwa i na tyle, na ile będzie mogła włączy się w prace przy Kongresie. Udało się ostatnio nieco zmienić zasady dostarczania książek na Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej, co pozwoli na lepsze pozyskiwanie wielu interesujących publikacji dla bibliotek naszego Towarzystwa. Jest to zmiana niewątpliwie w dobrym kierunku. Oby tylko była trwałą. Podjęto też uchwałę w sprawie włączenia się w imprezy związane z obchodami 60-lecia PTTK i Rokiem Turystyki Wodnej.

II_KK_ZGPTTK
Na zdjęciu członkowie KK od prawej Przewodniczący
Józef Partyka, Wiceprzewodnicząca Małgorzata Pawłowska, Szymon Bijak, Krzysztof Tęcza.

Jeśli chodzi o Centralny Zespół Weryfikacyjny to przegłosowano przyjęcie w jego skład kol. Krzysztofa Tęczy z Jeleniej Góry, ale sprawy regulaminu i sposobu funkcjonowania tego zespołu nie zostały dopracowane do końca. Będziemy musieli zatem na następnych zebraniach podjąć ten temat jeszcze raz.

Ponieważ chyba jeszcze tak długo nie trwało żadne zebranie KK, a i dyskusja robiła się coraz gorętsza, goście, współpracownicy no i sam kol. Prezes nie wytrzymali tempa pracy i opuścili nas. Fakt że było już późno, ale właśnie teraz dotarliśmy dopiero do punktu wolne wnioski. A jak się okazało było ich wiele. Bardzo wiele. Wśród nich sporo miejsca zajęły sprawy poruszone przez kol. Krzysztofa Tęczę dotyczące nowego wydania Kanonu Krajoznawczego Polski, kanonów regionalnych, spraw związanych z udziałem KK w tych pracach. Zasad oraz ewentualnej odpowiedzialności Komisji związanej z późniejszymi opiniami użytkowników tych publikacji. Niestety nie jest to do końca jednoznaczne i sprawy te nie do końca zostały omówione. Ale za to podjęto uchwałę o utworzeniu kwartalnika KK. Na razie w formie elektronicznej. Jest to krok do przodu. Prace przy tworzeniu czasopisma powierzono pomysłodawcy tego pomysłu kol. Krzysztofowi Tęczy, natomiast sprawy techniczne i dbanie o formę zewnętrzną "Krajoznawcy" na naszej stronie powierzono kol. Krzysztofowi Czerepowickiemu. Miejmy nadzieję, że obaj koledzy podołają podjętym przez siebie obowiązkom i że już na CZAK-u otrzymamy pierwszy numer naszego pisma. Oby tak było. W zasadzie na tym skończyło się to wyjątkowo pracowite i długie spotkanie. Było już daleko po północy, ale dyskusje pomiędzy poszczególnymi członkami Komisji trwały jeszcze długo i są podejmowane do dzisiaj. Acha ustalono, że kolejne zebranie KK odbędzie się w środę, dnia 18 sierpnia 2010 roku w Elblągu podczas CZAK-u.

- Krzysztof Tęcza, 07.06.2010 r.