Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Zapewne nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, gdy powiem, że działalność prowadzona przez działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców miejscowości, w której ma swoją siedzibę dany oddział. Bo to właśnie dla nich organizowane są wszelkiego rodzaju rajdy, zloty, spływy, wycieczki, konkursy krajoznawcze itp. W dużej mierze imprezy te kierowane są do dzieci i młodzieży. Na pewno nikt też nie będzie negował faktu, że właśnie podczas takich imprez młodzież nie tylko poznaje okolicę swojego miejsca zamieszkania, ale także uczy się i czasami odkrywa w sobie pasję zmieniającą nieraz ich życie. Oczywiście zmieniającą na plus. Bo młody człowiek odkrywając piękno natury wyzwala w sobie chęć poznawania, chęć odkrywania a także chęć przebywania w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Na pewno takie nastawienie do życia zaprocentuje w okresie dorastania i wpłynie pozytywnie na całe ich życie dorosłe. Pozytywna rola turystyki w życiu nas wszystkich jest bowiem niezaprzeczalna.

Aby jednak wspomniane imprezy mogły się odbywać musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze muszą być działacze chcący społecznie podejmować się organizacji takich imprez. Po drugie, właśnie ze względu na społeczny charakter tych prac, muszą znaleźć się sprzymierzeńcy dla takich poczynań. I nie chodzi tutaj tylko o instytucje, ale przede wszystkim o ludzi nimi zarządzającymi. Bo każda instytucja to przecież ludzie. Miasto Jelenia Góra ma to szczęście, że jest tu wiele firm czy instytucji oraz organizacji wspierających działania podejmowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Wspierają te działania jak tylko mogą i potrafią, zarówno finansowo jak i np. dobrym słowem, przychylnością i pomocą w sprawach organizacyjnych. Bo przecież zarówno działania PTTK jak i miasta Jelenia Góra są zbieżne i dążą do tych samych celów. Różnica polega tylko na tym, że PTTK posiada wyszkoloną kadrę potrafiącą odnaleźć się na polu turystyki i krajoznawstwa, natomiast urzędnicy mają środki (niekoniecznie finansowe). Ale najważniejsze jest by współpracując pamiętać, że wszystko co czynimy, czynimy dla naszych mieszkańców.

Medal_dla_Prezydenta_ZawiyDlatego nieocenioną jest pomoc ludzi nastawionych przychylnie do tych działań. A ponieważ do takich życzliwych osób, już od wielu lat, zalicza się Prezydent Miasta Jelenia Góra, PTTK postanowiło wyróżnić Pana Marcina Zawiłę Dyplomem i Medalem "Za współpracę". Uroczyste przekazanie wyróżnienia odbyło się 19 listopada 2011 roku w Przesiece, gdzie w Rezydencji "Markus" swoje święto obchodzili ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Karkonoskiej. Dzięki ich życzliwości przybyły specjalnie na tą okazję Prezes PTTK Lech Drożdżyński mógł przekazać przyznane wyróżnienie Panu Marcinowi Zawile. Mógł także dołączyć do gratulacji wyrazy uznania za jego dotychczasową pomoc przy wspieraniu wszelkich imprez organizowanych pod szyldem PTTK. Prezesowi Drożdzyńskiemu w tak wspaniałej uroczystości towarzyszyli Andrzej Mateusiak wiceprezes Oddziału "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Gorze i Krzysztof Tęcza przedstawiciel Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w Warszawie.

Mamy nadzieję, że to wyróżnienie będzie sygnałem dla innych, że warto wspierać działaczy PTTK organizujących wolny czas dla naszych mieszkańców. Że nie jest to tylko działanie okazjonalne i że okazywana przychylność będzie miała miejsce także w następnych latach.

Gratulujemy Panu Prezydentowi Marcinowi Zawile, ale także gratulujemy Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu za to, że podejmowane działania znajdują przychylność takich osób. Dzięki temu wygrani są mieszkańcy Jeleniej Góry.

Krzysztof Tęcza
Relacja w formacie PDF