LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza „Roztocze”
03.07 – 08.07.2023 r.

LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza
„Sandomierz, Kazimierz Dolny, Nałęczów”
21.08 – 26.08.2023 r.

 

Komisja Krajoznawcza przy oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze w 2011 roku działała w składzie trzyosobowym. Przewodniczącym był Krzysztof Tęcza, wiceprzewodniczącym Zdzisław Gasz, a pomagała im Antonina Sobierajska.

W dniach 29-30 stycznia Krzysztof Tęcza, Antonina Sobierajska wraz z członkami KTP wzięli udział w Wiosennej Naradzie Turystów Pieszych w Wałbrzychu. Mieli okazje poznać wiele atrakcji krajoznawczych, których do tej pory nie znali tak dobrze.

Dnia 6 lutego Krzysztof Tęcza, jako członek KK ZG był obecny na zebraniu w Warszawie w siedzibie głównej naszego Towarzystwa.

Także w lutym Krzysztof Tęcza przebywał w Żarach, gdzie pomagał kol. Eli Łobacz-Bącal, przy organizacji Seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi Żarskiej". Oczywiście wcześniej kilkakrotnie wyjeżdżał tam aby prowadzić prace przygotowawcze oraz rozpoznawcze, jako że przygotowywał swoje wystąpienie we wspomnianej imprezie. Wraz z kol. Elą w dniu 18 lutego poprowadził spotkanie w Łęknicy, gdzie po spacerze po Parku Mużakowskim, uczestnicząca w niej młodzież szkolna (ponad sto osób) została podjęta obiadem w szkolnej stołówce. Następnie odbyła się sesja krajoznawcza, w której wystąpili miejscowi uczniowie. Pierwszy dzień seminarium poświecony został właśnie młodzieży. W imprezie wziął udział Burmistrz Łęknicy Pan Bogdan Bieniasz.

Drugiego dnia poprowadziliśmy seminarium w Żarach. I tutaj udział wziął Wiceburmistrz miasta Żary Pan Patryk Faliński. Publiczność dopisała także tego dnia i wszystkie siedemdziesiąt krzeseł było zajęte.

Dnia 5 marca Krzysztof Tęcza wziął udział w I Lwóweckich Spotkaniach Krajoznawczych, podczas których wręczył działaczom lwóweckim: Pawłowi Idzikowi i Wojciechowi Królowi legitymacje Instruktorów Krajoznawstwa Regionu.

Dnia 15 marca Krzysztof Tęcza przebywał w Warszawie, gdzie odwiedził kaplicę PTTK na Chomiczówce i zrobił zdjęcia m.in. tablicy poświeconej Teofilowi Ligenzie.

W dniach 6-9 kwietnia Krzysztof Tęcza przebywał w Krakowie gdzie uczestniczył w szkoleniu dla Kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych, a także w zebraniu KK ZG, które odbyło się w Ojcowie.

W dniu 14 kwietnia odbyła się w Książnicy Karkonoskiej impreza promująca Monografię Szklarskiej Poręby. Uczestniczący w niej Krzysztof Tęcza podjął wówczas decyzję o zgłoszeniu tej publikacji do XX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej jaki miał się odbyć w Poznaniu.

Dnia 16 kwietnia Krzysztof Tęcza uczestniczył w szkoleniu przewodników w Ząbkowicach Śląskich.

Dnia 23 kwietnia odbył się pierwszy w tym roku Spacer Krajoznawczy, tym razem w Góry Sokole.

W dniu 28 kwietnia miała miejsce pierwsza wycieczka przyrodnicza poprowadzona w okolicach Lubania zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pogranicze". Wzięli w niej udział turyści polscy jak i niemieccy. Naszym przedstawicielem był Krzysztof Tęcza.

Dnia 14 maja odbył się drugi spacer, tym razem do Purpurowych Jeziorek.

Dnia 21 maja Krzysztof Tęcza wraz z Pawłem Idzikiem poprowadzili we Wleniu zorganizowane przez nich Seminarium krajoznawcze „Mijające krajobrazy Ziemi Lwóweckiej".

Dzień później czyli 22 maja Krzysztof Tęcza wziął udział w inscenizacji historycznej o nazwie „Marsz repatriantów". Impreza ta odbyła się w Zgorzelcu i związana była z otwarciem nowej wystawy w Muzeum Łużyckim. Stroje do tego przedstawienia udało się wypożyczyć w teatrze w Jeleniej Górze.

Dnia 4 czerwca wyruszono na trzeci spacer krajoznawczy. Trasa wiodła z Pilchowic do Wrzeszczyna. Uczestnicy spaceru zwiedzili elektrownię wodną, zobaczyli tamę i odpoczęli na Stanku.

W dniach 11-12 czerwca Krzysztof Tęcza wziął udział w wędrówce Klubu Górskiego „Łazek" z Wrocławia, podczas którego przekazał wiele informacji o spotykanych po drodze krzyżach pokutnych, które były motywem przewodnim tej wycieczki. Trasa wiodła z Dziwiszowa przez Komarno w Góry Sokole, a następnie przez zamek Bolczów i Miedziankę do Janowic Wielkich.

W dniu 16 czerwca Krzysztof Tęcza wraz z Andrzejem Mateusiakiem wzięli udział w Konferencji „Architektura Krajobrazu w Kotlinie Jeleniogórskiej" zorganizowanej w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.

Dnia 18 czerwca Krzysztof Tęcza wziął udział w drugiej wycieczce transgranicznej. Tym razem po Górach Izerskich.

Dnia 2 lipca odbył się kolejny spacer krajoznawczy. Tym razem ze Szklarskiej Poręby przez wodospad Szklarki do Piechowic.

W sierpniu Krzysztof Tęcza poświęcił kilka dni by przejść próbnie trasy przygotowywanego przez nasz Oddział 50. Zlotu PTG. Wykonał wówczas opisy tras, tak by podczas Zlotu jego uczestnicy otrzymali informacje krajoznawcze na temat mijanych atrakcji.

Dnia 10 sierpnia odbył się piąty, ostatni w tym roku, spacer krajoznawczy do Budnik. Wszystkie spacery przygotował i poprowadził Krzysztof Tęcza.

W dniach 23-28 sierpnia Krzysztof Tęcza wziął udział w Centralnym Zlocie Aktywu Krajoznawczego w Gorzowie Wielkopolskim. Tam też uczestniczył w zebraniu KK ZG.

Dnia 10 września Krzysztof Tęcza obserwował walki o Lubań. Niestety Husyci ponownie wygrali.

W dniach 16-17 września Krzysztof Tęcza wraz z działaczami naszego oddziału brał udział w Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej. Z tym, że 17 września przeniósł się do Poznania, gdzie został zaproszony jako juror by wziąć udział w obradach XX OPKKiT. Udało się wówczas uzyskać II miejsce dla zgłoszonej pozycji „Monografia Szklarskiej Poręby".

W dniach 23-25 września Krzysztof Tęcza wziął udział w XII Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych w Kołobrzegu.

W dniach 29 wrzesień do 2 października Krzysztof Tęcza przebywał na XV Forum Publicystów Krajoznawczych w miejscowości Jaszkowo. Podczas tej imprezy nie tylko zwiedzono spory kawałek Wielkopolski ale także przeprowadzono kilka spotkań dyskusyjnych na temat kondycji wydawnictw krajoznawczych.

W październiku Krzysztof Tęcza przez kilka dni wędrował po Karkonoszach robiąc aktualne zdjęcia chatek turystycznych. Przygotowywał materiały do szykowanego wystąpienia w COTG w Krakowie.

W dniach 14-16 października Krzysztof Tęcza wraz z Andrzejem Mateusiakiem poprowadzili 50. Ogólnopolski Zlot PTG w Szklarskiej Porębie. Na Zlot przygotowano specjalne wydawnictwo, w którym zamieszczono m. in. kilka tekstów przygotowanych przez obu wspomnianych działaczy.

W dniu 21 października Krzysztof Tęcza wziął udział w imprezie wręczania wyróżnień przyznanych podczas XX OPKKiT w Poznaniu. Jak już wspomniałem wyróżniono tam Monografię Szklarskiej Poręby.

W dniach 22-23 października Krzysztof Tęcza i Antonina Sobierajska wzięli udział w Dolnośląskim Zlocie PTP.

W dniu 5 listopada odbyło się zorganizowane przez Krzysztofa Tęczę seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej". Wystąpili w nim: Marcin Zawiła, Józef Partyka, Andrzej Raj, Cezary Wiklik, Ivo Łaborewicz, Stanisław Firszt, Maria Maranda, Andrzej Mateusiak, Jarosław Szczyżowski, Przemysław Wiater, Krzysztof Tęcza oraz zespół „Szyszak". Następnie miało miejsce wyjazdowe zebranie KK ZG oraz Rady ds. TON w Staniszowie.

W dniu 9 listopada Krzysztof Tęcza wziął udział w imprezie Jeleniogórska Ścieżka Filmowa.

Dnia 19 listopada Krzysztof Tęcza i Andrzej Mateusiak towarzyszyli Prezesowi PTTK Lechowi Drożdżyńskiemu, który wręczał medalem „Za Współpracę" przyznany Prezydentowi Jeleniej Góry Panu Marcinowi Zawile.

Dnia 3 grudnia Krzysztof Tęcza wygłosił referat podczas Sympozjum Górskiego w Krakowie. Sympozjum poświęcone było Sudetom, natomiast tematem zaprezentowanego wystąpienia były chatki turystyczne w Karkonoszach. Na zakończenie wszyscy mogli wysłuchać piosenki Karola Płudowskiego o chatce AKT.

Dnia 4 grudnia miało miejsce zakończenie Rajdu na Raty i Krajoznawczych Spacerów. Podczas wspólnej imprezy rozdano kilkaset publikacji krajoznawczych pozyskanych dla uczestników obu imprez.

Dnia 15 grudnia Przewodniczący KK uczestniczył w tradycyjnym zebraniu opłatkowym naszego Oddziału, podczas którego przedstawił działalność Komisji Krajoznawczej w 2011 roku.

Przy KK działa referat weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Dzięki temu zweryfikowano i przyznano w 2011 roku 2 odznaki ROK w stopniu srebrnym i 5 w stopniu brązowym. Oprócz tego Krzysztof Tęcza będący członkiem Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego zweryfikował 2 Odznaki Krajoznawcze Polski w stopniu brązowym i 2 OKP w stopniu złotym.

Krzysztof Tęcza
Przewodniczący KK przy Oddziale „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze


Dokument w formacie PDF