Sprawozdanie szczegółowe
z przebiegu VII Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK
„Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce – 2012".

Organizator rajdu: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2012 r.

Organizator: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
Termin rajdu:
Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2012 r.

INDYWIDUALNY TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK
„SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
W POLSCE – 2011”
REGULAMIN RAJDU

VI INDYWIDUALNY TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK
„SZLAKIEM KLASZTORÓW I SANKTUARIÓW W POLSCE – 2011”
REGULAMIN RAJDU