Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Sprawozdanie szczegółowe
z przebiegu VII Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK
„Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce – 2012".

Organizator rajdu: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2012 r.

Organizator: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
Termin rajdu:
Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2012 r.

INDYWIDUALNY TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK
„SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
W POLSCE – 2011”
REGULAMIN RAJDU

VI INDYWIDUALNY TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK
„SZLAKIEM KLASZTORÓW I SANKTUARIÓW W POLSCE – 2011”
REGULAMIN RAJDU