Jelenia Góra, 11.12.2015 r.

Sprawozdanie z przebiegu V Jubileuszowego Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem Ewangelickiej Architektury Sakralnej w Polsce – 2015".

 1. Załogi zgłoszone do V Jubileuszowego Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem Ewangelickiej Architektury Sakralnej w Polsce – 2015". Do rajdu zgłosiło się 12 załóg z 38 uczestnikami, reprezentującymi województwo: dolnośląskie, 8 załóg z 20 uczestnikami; mazowieckie, 1 załoga z 3 uczestnikami; śląskie, 3 załogi z 15 uczestnikami; w tym 6 uczestników liczących poniżej 16 lat.

 2. Załogi uczestniczące w rajdzie. W rajdzie uczestniczyło 11 załóg z 35 uczestnikami, reprezentującymi województwo: dolnośląskie, 7 załóg z 17 uczestnikami; mazowieckie, 1 załoga z 3 uczestnikami; śląskie, 3 załogi z 15 uczestnikami. W rajdzie wzięło udział 5 uczestników liczących poniżej 16 lat.
 3. Po przeprowadzonej weryfikacji kart rajdowych i dokonaniu wnikliwej oceny kolejność załóg jest następująca:
  1. Jan Tyczyński, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 4345 pkt.
  2. Piotr Targowski, Będzin, województwo śląskie – 1395 pkt.
  3. Lewandowski Andrzej, Warszawa, woj. mazowieckie – 1160 pkt.
  4. Janusz Turakiewicz, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 730 pkt.,
  5. Dariusz Latos, Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie – 500 pkt.
  6. Piotr Szczodrak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 490 pkt.
  7. Zdzisław Orlik, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 420 pkt.
  8. Jerzy Drozd, Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie – 385 pkt.
  9. Marian Kuc, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 290 pkt.
  10. Jan Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie – 240 pkt.
  11. Artur Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie – 230 pkt.

 4. Załoga, która nie przysłała do weryfikacji kart rajdowych w terminie do dnia 30.11.2015r.: Załoga nr 11: Krzysztof Tomaszewski, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tej edycji rajdu i zapraszają do udziału w rajdzie w 2016 r. 


Sprawozdanie do pobrania