Jelenia Góra, 11.12.2014 r.

Sprawozdanie z przebiegu II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem Katedr w Polsce – 2015".

 1. Załogi zgłoszone do II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem Katedr w Polsce – 2015". Do rajdu zgłosiło się 11 załóg z 42 uczestnikami, reprezentujące województwa: dolnośląskie: 5 załóg, 19 uczestników; kujawsko – pomorskie: 1 załoga, 2 uczestników; lubelskie: 1 załoga, 3 uczestników; mazowieckie: 1 załoga, 3 uczestników; śląskie: 3 załogi, 15 uczestników; w tym 6 uczestników do lat 16.

 2. Załogi uczestniczące w rajdzie. W rajdzie uczestniczyło 10 załóg z 39 uczestnikami, reprezentujące województwa: dolnośląskie: 5 załóg, 19 uczestników; kujawsko – pomorskie: 1 załoga, 2 uczestników; mazowieckie: 1 załoga, 3 uczestników; śląskie: 3 załogi, 15 uczestników; w tym 5 uczestników do lat 16.

 3. Po przeprowadzonej weryfikacji kart rajdowych i dokonaniu wnikliwej oceny kolejność załóg jest następująca:
  1. Andrzej Lewandowski, Warszawa, woj. mazowieckie – 2710 pkt.
  2. Jan Tyczyński, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 1975 pkt.
  3. Piotr Targowski, Będzin, województwo śląskie – 1600 pkt.
  4. Henryk Antkowiak, Legnica, województwo dolnośląskie – 1470 pkt.
  5. Jacek Treichel, Pokrzywno, woj. kujawsko – pomorskie – 1175 pkt.
  6. Dariusz Latos, Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie – 805 pkt.
  7. Jerzy Drozd, Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie – 405 pkt.
  8. Jan Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie – 260 pkt.
  9. Piotr Szczodrak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 240 pkt.
  10. Artur Szuszkiewicz, Piechowice, województwo dolnośląskie – 190 pkt.

 4. Załoga, która nie przysłała do weryfikacji kart rajdowych w terminie do dnia 30.11.2015 r.: Adam Wątur, Sędowice, województwo lubelskie.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tej edycji rajdu i zapraszają do udziału w rajdzie w 2016 r. 


Sprawozdanie do pobrania