Jelenia Góra, 11.12.2015 r.

Sprawozdanie z przebiegu II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakami Świętego Jana Pawła II w Polsce – 2015".

 1. Załogi zgłoszone do II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakami Świętego Jana Pawła II w Polsce – 2015". Do rajdu zgłosiło się 6 załóg z 23 uczestnikami, reprezentującymi województwa: dolnośląskie, 3 załogi – 8 uczestników; śląskie, 3 załogi – 15 uczestników. Do imprezy zgłoszono 1 uczestnika liczącego poniżej 16 lat.

 2. Załogi uczestniczące w rajdzie. W rajdzie uczestniczyło 6 załóg z 23 uczestnikami, reprezentującymi województwa: dolnośląskie, 3 załogi – 8 uczestników; śląskie, 3 załogi – 15 uczestników. W imprezie uczestniczyła 1 osoba licząca poniżej 16 lat.

 3. Po przeprowadzonej weryfikacji kart rajdowych i dokonaniu wnikliwej oceny kolejność załóg jest następująca:
  1. Jan Tyczyński, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 3200 pkt.
  2. Piotr Targowski, Będzin, województwo śląskie – 1590 pkt.
  3. Dariusz Latos, Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie – 1010 pkt.
  4. Jerzy Drozd, Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie – 365 pkt.
  5. Jan Pacześniak, Wrocław, województwo dolnośląskie – 220 pkt.
  6. Piotr Szczodrak, Jelenia Góra, województwo dolnośląskie – 165 pkt.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tej edycji rajdu i zapraszają do udziału w rajdzie w 2015 r.


Sprawozdanie do pobrania