Załogi zgłoszone do II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakami Świętego Jana Pawła II w Polsce – 2015". Do rajdu zgłosiło się 6 załóg z 23 uczestnikami, reprezentującymi województwa: dolnośląskie, 3 załogi – 8 uczestników; śląskie, 3 załogi – 15 uczestników. Do imprezy zgłoszono 1 uczestnika liczącego poniżej 16 lat.

Załogi zgłoszone do II Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem Katedr w Polsce – 2015". Do rajdu zgłosiło się 11 załóg z 42 uczestnikami, reprezentujące województwa: dolnośląskie: 5 załóg, 19 uczestników; kujawsko – pomorskie: 1 załoga, 2 uczestników; lubelskie: 1 załoga, 3 uczestników; mazowieckie: 1 załoga, 3 uczestników; śląskie: 3 załogi, 15 uczestników; w tym 6 uczestników do lat 16.

Załogi zgłoszone do X Jubileuszowego Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce – 2015". Do rajdu zgłosiło się 13 załóg z 44 uczestnikami, reprezentujących województwa: dolnośląskie: 7 załóg – 21 uczestników, kujawsko – pomorskie: 1 załoga – 2 uczestników, lubelskie: 1 załoga – 3 uczestników, mazowieckie: 1 załoga – 3 uczestników, śląskie: 3 załogi – 15 uczestników. Do imprezy zgłoszono 6 uczestników liczących poniżej 16 lat.

Załogi zgłoszone do V Jubileuszowego Indywidualnego Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK „Szlakiem Ewangelickiej Architektury Sakralnej w Polsce – 2015". Do rajdu zgłosiło się 12 załóg z 38 uczestnikami, reprezentującymi województwo: dolnośląskie, 8 załóg z 20 uczestnikami; mazowieckie, 1 załoga z 3 uczestnikami; śląskie, 3 załogi z 15 uczestnikami; w tym 6 uczestników liczących poniżej 16 lat.

Organizator rajdu: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1.02 – 31.10.2016 r.

Organizator rajdu: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2016 r.

Organizator: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2016 r.

Organizator rajdu: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2016 r.

Organizator: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2015 r.

Organizator: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2015 r.