REGULAMIN RAJDU

II ITRM PTTK regulamin rajdu pomniki historii
Karpniki k. Jeleniej Góry – zamek – pomnik historii.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ZO PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE

 1. Organizator rajdu:
  Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.

 3. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.

 4. Cele rajdu:
  • Poznawanie architektury pomników historii w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii Polski.
  • Poznawanie zabytków znajdujących się na liście UNESCO w Polsce i na świecie.
  • Poznawanie zabytków klasy europejskiej w Polsce.
  • Poznawanie skansenów i muzeów, wystaw etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 5. Termin rajdu:
  Rajd trwać będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.10.2020 r.

 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy dokonają opłaty i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Maksymalnie załoga może liczyć 5 osób.
  • Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 25 zł od załogi.
  • Opłatę tę należy dokonać przelewem na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Pomniki historii w Polsce”.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu opłaty na pokrycie kosztów realizacji imprezy należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 – go Maja nr 86, 58 – 500 Jelenia Góra, tel. 75 – 752 – 58 – 51, w terminie do 30 września 2020 r., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia do tut. Oddziału i opłaty na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową”.

 7. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzone zwiedzanie pomnika historii znajdującego się na terenie miasta i powiatu Jelenia Góra z opisem - 20 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie pomnika historii znajdującego się na terenie miasta i powiatu Jelenia Góra z opisem - 20 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę pomnika historii, max 1 zdjęcie danego obiektu - 5 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie pomnika historii, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku klasy europejskiej, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie muzeum, skansenu, muzeum etnograficznego, wystawy etnograficznej, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej PTTK - 10 pkt.

 8. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 pomniki historii.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w obiekcie, w miejscowości, w której znajduje się pomnik historii.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy motorowej przesłać w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka PTM.
  • Zabytki UNESCO i klasy europejskiej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK, z opisami oraz inne muzea, w tym etnograficzne, skanseny w Polsce, wystawy, również z opisami.
  • Pomniki historii w Polsce, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO na świecie z opisami.
  • Polskie pomniki historii nie będą jednocześnie uwzględniane, jako zabytki UNESCO i klasy europejskiej.
  • Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane, jako potwierdzenie pobytu w zwiedzanym zabytku.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe lub ich kserokopie.

 9. Obowiązki uczestnika.
  Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 10 listopada 2020 r.

 10. Świadczenia organizatora.
  Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga uczestnicząca w rajdzie otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu z listą załóg biorących udział w imprezie.
  • Plakietkę rajdową.
  • Dyplomy dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 6.
  • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
  • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12.

 11. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem 06/2020 przez KTM PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz z załącznikami i zdjęciami uczestników pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.

 12. Załącznik:
  Karta zgłoszenia.                          

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638

Wykaz pomników historii na terenie miasta i powiatu Jelenia Góra, wg stanu na dzień 30.09.2018 r.:

 1. Jelenia Góra – zespół pałacowo – parkowy „Paulinum”.
 2. Jelenia Góra – Cieplice – zespół pałacowo – parkowy Schaffgotschów.
 3. Bukowiec – zespół pałacowo – parkowy.
 4. Karpniki – zespół pałacowo – parkowy.
 5. Karpniki – willa „Dębowy Dwór” z parkiem.
 6. Kowary – zespół pałacowo – parkowy w Ciszycy.
 7. Łomnica – zespół pałacowo – parkowy.
 8. Mysłakowice – zespół pałacowo – parkowy.
 9. Staniszów Górny nr 100 – zespół pałacowo – parkowy.
 10. Wojanów– zespół pałacowo – parkowy.
 11. Wojanów – Bobrów – zespół pałacowo – gospodarczy.
   

Regulamin do pobrania [305.45 KB]