W piątek 16 października 2020 roku w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy zorganizowała kolejne spotkanie krajoznawcze.

Serdecznie zapraszamy na wykład Pana Ivo Łaborewicza, kierownika Archwium Państwowego we Wrocławiu, oddział Jelenia Góra, który opowie o losach archiwum na terenie Jeleniej Góry.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że od dnia 23.09.2020 r. do odwołania , ze względu na prowadzenie prac gospodarczych (usuwanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza), zamknięty będzie fragment szlaku niebieskiego- Leśnictwo Górzyniec.

Z okazji 70-lecia powołania PTTK – Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze organizuje 26 września br. (w sobotę) o godz. 14.00 akcję: „Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń” w Karpnikach przy ul. Sportowej przy boisku sportowym, obok siłowni plenerowej. Nasze posadzone drzewa utworzą „Aleję Dębową 70-lecia PTTK”.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że od dnia 14.09.2020 r. do odwołania, ze względu na prowadzenie prac gospodarczych (usuwanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza), zamknięty będzie szlak niebieski w okolicach Trzmielaka, szlak zielony w okolicach Grzybowca i fragment single tracka „Zmora” - Leśnictwo Michałowice.

Regulamin korzystania ze szlaku konnego
na obszarze lasów podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Las pełni wiele funkcji i zaspakaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplać jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego w Rzeczypospolitej Polski.

 1. Leśny szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe, również zaprzęgów konnych.
 2. Organizatorem turystyki konnej nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na trasie konnej odpowiada organizator.
 3. Szlak służy turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystywaniu koni wierzchowych. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę właściwego nadleśniczego.
 4. Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych i oznakowanych drogach, ścieżkach i placach ku temu przeznaczonych.
 5. Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym.
 6. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.
 7. Poruszanie się po szlaku jest dozwolone od świtu do zmroku.
 8. Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności(ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 9. Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza szlakiem w określonym miejscu i czasie.
 10. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwona chorągiewką lub w inny czytelny sposób.
 11. Należy pamiętać, że n szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, ścięte drzewa.
 12. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
 13. Obowiązek uprzątnięcia lasu po koniu spoczywa na jeźdźcy (dotyczy to leśnych stajni).
 14. Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może zostać nałożona na użytkowania konia (nie hodowcę) grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną.
 15. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej.
 16. Biwakowania i palenie ognisk może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach do tego przeznaczonych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Straż Pożarna - tel. 998

Nadleśnictwo „Śnieżka" w Kowarach - tel. 757182212
Nadleśnictwo Szklarska Poręba - tel. 757172332
Nadleśnictwo Świeradów Zdrój - tel. 757816333
Nadleśnictwo Pieńsk - tel. 48757786235
Nadleśnictwo Złotoryja - tel. 768788307
Nadleśnictwo Jawor - tel. 768711600
Nadleśnictwo Węgliniec - tel. 757712002
Nadleśnictwo Kamienna Góra - tel. 757443065
Nadleśnictwo Lądek Zdrój - tel. 748141439
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka - tel. 748110504, 748110015
Nadleśnictwo „Zdroje" Szczytna - tel. 748683270
Nadleśnictwo Jugów - tel. 748721184, 748722452

Nadleśnictwo Wałbrzych - tel. 748449580


Oznakowanie szlaków jeździeckich
według Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK

SSK01
Znak podstawowy szlaku

SSK07
Znak informujący o postoju lub popasie

SSK02
Zmiana kierunku szlaku

SSK08
Znak informujący o stajni etapowej

SSK03
Zmiana kierunku szlaku
(znak umieszczony na rozwidleniu)

SSK09
Znak informujący o początku lub końcu
wspólnego odcinka ze szlakiem pieszym
lub rowerowym

SSK04
Zmiana kierunku szlaku
(znak umieszczony przed rozwidleniem)

SSK10
Drogowskaz podający odległość
do miejscowości

SSK05
Znak informujący o zmianie kierunku
szlaku lub umieszczony w miejscu,
gdzie przebieg szlaku nie może być
wystarczająco oznakowany

SSK11
Drogowskaz podający odległość
do stajni etapowej

SSK06
Tabliczka z numerem szlaku

SSK12
Drogowskaz podający czas
do miejscowości

 Oznakowanie do pobrania w formacie PDF


Szlak Wschodni

{mosmap  text=<div style=color:#ff0000;>text</div> | height='600' |width='100%' |Maptype='Map' |zoomWheel='1' | lightbox='0' | kmlfoldersopen='1' | kmlsidebar='left'| kmlsbwidth='200' | kml[0]='/images/PTTK/GPS/Sudecki_Szlak_Konny_Wschodni.kml' | kmlrenderer='geoxml'}

 Profile Wysokościowe (na podstawie GoogleEarth):
Szlak Wschodni:
Sudecki_Szlak_Konny_-_Wschodni

{tabs type=tabs}
{tab title=01. Ladek Zdroj - Miedzygorze}
01._Ladek_Zdroj_-_Miedzygorze

1 Lądek Zdrój - Międzygórze Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Ear

{/tab}
{tab title=02. Miedzygorze - Bystrzyca Klodzka}
02._Miedzygorze_-_Bystrzyca_Klodzka

2 Międzygórze - Bystrzyca Kłodzka Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}
{tab title=03. Bystrzyca Klodzka - Lasowka}
03._Bystrzyca_Klodzka_-_Lasowka

3 Bystrzyca Kłodzka - Lasówka Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth
{/tab}
{tab title=04. Lasowka - Duszniki Zdroj}
04._Lasowka_-_Duszniki_Zdroj

4 Lasówka - Duszniki Zdrój Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}
{tab title=05. Duszniki Zdroj - Wambierzyca}
05._Duszniki_Zdroj_-_Wambierzyca

5 Duszniki Zdrój - Wambierzyce Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}
{tab title=06. Wambierzyce - Nowa Ruda}
06._Wambierzyce_-_Nowa_Ruda

6 Wambierzyce - Nowa Ruda Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}
{tab title=07. Nowa Ruda - Gluszyca}
07._Nowa_Ruda_-_Gluszyca

7 Nowa Ruda - Głuszyca Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}
{tab title=08. Gluszyca - Mieroszow}
08._Gluszyca_-_Mieroszow

8 Głuszyca - Mieroszów Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth
{/tab}
{tab title=09. Mieroszow - Lubawka}
09._Mieroszow_-_Lubawka


9
Mieroszów - Lubawka Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth
{/tab}
{tab title=10. Lubawka - Sciegny}
10._Lubawka_-_Sciegny


10 Lubawka - Ścięgny Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth
{/tab}
{/tabs}

Szlak Zachodni

{mosmap height='600' |width='100%' |Maptype='Map' |zoomWheel='1' |lightbox='0' |kmlfoldersopen='1' |kmlrenderer='geoxml' |kmlsidebar='left' |kmlsbwidth='200' |kml[0]='http://www.pttk-jg.pl/images/PTTK/GPS/Sudecki_Szlak_Konny_Zachodni.kml'}

Profile Wysokościowe (na podstawie GoogleEarth):

Szlak Zachodni:
Sudecki_Szlak_Konny_-_Zachodni

{tabs type=tabs}
{tab title=01. Sciegny - Podgorzyn}
01._Sciegny_-_Podgorzyn

1 Ścięgny - Podgórzyn Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Eart

{/tab}

{tab title=02. Podgorzyn - Chromiec}
02._Podgorzyn_-_Chromiec

2 Podgórzyn - Chromiec Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}

{tab title=03. Chromiec - Gierczyn}
03._Chromiec_-_Gierczyn

3 Chromiec - Gierczyn Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}

{tab title=04. Gierczyn - Miloszow}
04._Gierczyn_-_Miloszow

4 Gierczyn - Miłoszów Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}

{tab title=05. Miloszow - Platerowka}
05._Miloszow_-_Platerowka

5 Miłoszów - Platerówka Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}

{tab title=06. Platerowka - Pisarzowice}
06._Platerowka_-_Pisarzowice

6 Platerówka - Pisarzowice Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}

{tab title=07. Pisarzowice - Wykroty}
07._Pisarzowice_-_Wykroty

7 Pisarzowice - Wykroty Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}

{tab title=08. Wykroty - Kliczkow}
08._Wykroty_-_Kliczkow

8 Wykroty - Kliczków Garmin Mapsource
GPS eXchange
Google Earth

{/tab}
{/tabs}

Podkategorie

Aktualne wydarzenia w oddziale.

Przetargi organizowane przez oddział.

Godziny otwarcia zamku Chojnik

Miesiąc Godziny otwarcia Ostanie wejście Uwagi
Styczeń 10.00-16.00 15.30 nieczynne 1 stycznia  oraz w poniedziałki
Luty 10.00-16.00 15.30 nieczynne w poniedziałki
Marzec* 10.00-16.00 15.30 nieczynne w poniedziałki
Kwiecień* 10.00-17.00 16.30  
Maj 10.00-17.00 16.30  
Czerwiec 10.00-17.00 16.30  
Lipiec 10.00-18.00 17.30  
Sierpień 10.00-18.00 17.30  
Wrzesień 10.00-17.00 16.30 pierwszy poniedziałek września – zwiedzanie zamku bez opłat
Październik 10.00-17.00 16.30  
Listopad 10.00-16.00 15.30 nieczynne w poniedziałki
Grudzień 10.00-16.00 15.30 nieczynne 24 i 25 grudnia oraz w poniedziałki

* Nieczynne w Niedzielę Wielkanocną

Dzierżawca zamku: Andrzej Ciosański, tel. 757 556 394
Dzierżawca schroniska: Bartosz Podkański, tel. 507 073 096

TVP 3 Wrocław zrealizowała serię w krótkich dwuminutowych filmów "Schroniska sudeckie"
Emitowane były w weekendowych  wrocławskich Faktach, podczas wakacji 2018 r.
Odcinek poswięcony Zamkowi Chojnik.
 


Spróbujmy!

„Turystka górska wymaga pewnych szczególnych kwalifikacji, sił fizycznych i moralnych w stopniu znacznie wyższym, niż wycieczkowanie na nizinach. Uczy ona wytrzymałości i odporności na trudy i niewygody, uczy racjonalnego poruszania się wśród gór, umiłowania ich i pielęgnowania piękna ich krajobrazu przez przestrzeganie zasad ochrony przyrody. Daje odprężenie psychiczne a równocześnie kształci wolę do przezwyciężania własnej słabości. Świat górski, który otwiera się przed oczyma turysty jest tak bogaty w różnorakich przejawach życia przyrody i ludzi, - że kto raz zasmakuje przyjemności wędrowania górskiego - ten będzie stale do gór wracał i starał się wiedzę o nich poszerzać i pogłębiać.”

Tak pięknie o istocie turystyki górskiej pisał Władysław Krygowski, w roku 1951, w Regulaminie Górskiej Odznaki Turystycznej. Spostrzeżenia te są ciągle aktualne, a dla naszych młodych następców mogą być nawet odkrywcze, w nowoczesnym świecie łatwych pokus i wirtualnych zamienników, pozwalających beztrosko surfować i poznawać cudowny świat, znajdujący się za szybą ekranu. Ale czy wtedy siedząc w fotelu i towarzysząc zdobywcom K-2 czy też przeżywając emocje spływu raftingowego po górskiej rzece śledzone szklanym okiem kamery przeżyjemy coś wzniosłego, czy staniemy się lepsi i szlachetniejsi? Czy potrafimy odkryć w sobie nieznane wcześniej cechy charakteru? Czy dowiemy się, ile trudu jest w stanie znieść nasz organizm? Czy przekonamy się, jak zareagujemy w trudnych sytuacjach, i czy będziemy w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie i innych towarzyszy wyprawy, gdy oni będą na nas liczyć?
Na te pytania możemy znaleźć odpowiedź tylko w górach. Spróbujmy.
(A.M.)Dlaczego z przewodnikiem?

To pytanie: „dlaczego z przewodnikiem?", a „może samodzielnie?" stawia sobie wielu turystów i wiele grup turystycznych odwiedzających Karkonosze i Sudety. Taki dylemat podróżnicy mają od wieków. Znajdujemy jednak zapiski i relacje, że już w odległych czasach podróżnicy korzystali z usług informatorów - przewodników. Wiemy, że starożytna Grecja, Egipt, a potem Italia miały swoich cicerone. Z usług przewodników, których zadaniem w tamtym czasie było nie tyle zabawianie podróżnych licznymi opowieściami ale głównie wskazywanie drogi, korzystano bardzo często. Wraz z pojawieniem się typowo turystycznych motywów podróżowania pojawiły się także usługi przewodnickie, bardzo zbliżone do dzisiejszego znaczenia tego typu usług. Szczególnie było to widoczne na obszarach górskich, gdzie przewodnika wynajmowano ze względów bezpieczeństwa. Choć pierwsze polskie zapiski o górskich wyprawach turystycznych w towarzystwie górali - przewodników pochodzą z XVI i XVII wieku to formę zorganizowaną przewodnictwo przyjęło znacznie później. Jako pierwszego oficjalnego przewodnika europejskiego należy wymienić Franza Pabla, sołtysa wsi Karłów w Górach Stołowych, który w roku 1813 został mianowany królewskim przewodnikiem i kasjerem Szczelińca Wielkiego. Natomiast w powiecie jeleniogórskim, w Karkonoszach w roku 1817 powołano na podstawie pisma Królewskiej Rejencji w Legnicy pierwszą w Europie organizację przewodników górskich i tragarzy lektyk. W roku 1822 przewodnikom górskim w Karkonoszach wydano pierwsze legitymacje. Należy zaznaczyć, że podobnego typu organizacja w Alpach powstała w roku 1856, a w polskich Tatrach dopiero po założeniu Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które to w roku 1875 opracowało pierwszy regulamin przewodnicki pt. Urządzenie służby przewodników. Już w ówczesnych czasach nie każdy mógł zostać przewodnikiem. Dużą wagę przywiązywano do postawy moralno - etycznej kandydata, który miał być wzorem obywatela. Kiedy w latach trzydziestych XIX wieku mieszkaniec Karpacza pragnął zostać przewodnikiem, starosta odpisał mu, iż nie ma do tego kwalifikacji moralnych ponieważ: ...jest prostackim oraz nieobyczajnym człowiekiem, co wynika nawet z tego, że w ubiegłych latach, choć od dawna zaślubiony, żył w Kowarach ku publicznemu zgorszeniu w konkubinacie z pewną kobietą, a przewodnikami górskimi i tragarzami lektyk mogą być tylko ludzie godni zaufania, nieskazitelni moralnie i bardzo obyczajni. Kiedy indziej starosta odrzucił wniosek na tragarza, ponieważ ów był zawsze obdarty i brudny, co nie przystoi.*

Tak więc zastanawiając się, czy góry będziemy zwiedzać samodzielnie, czy w towarzystwie przewodnika weźcie Państwo pod uwagę, że:
- z przewodnikiem w górach jest bezpieczniej,
- z przewodnikiem w górach jest weselej,
- z przewodnikiem w górach zobaczycie to, co sami najprawdopodobniej przeoczycie,
- z przewodnikiem w górach łatwiej jest „zrozumieć" przyrodę, historię i mentalność ludzi tu żyjących,
- z przewodnikiem szybciej pokochacie góry.

dr Piotr Gryszel - Prezes Koła Przewodnickiego


* - R. Kincel, Przewodnictwo turystyczne w Sudetach w XVIII i XIX wieku, w: Przewodnictwo turystyczne w Polsce, praca zbiorowa, Wydawnictwo PTTK „Kraj", Warszawa - Kraków 1986.

Dofinansowano ze środków:

Miasto_Jelenia_Gra
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Powiat_Jelenia_Gra
Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze

Dofinansowano ze środków:

Logo JGcdr9
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Powiat_Jelenia_Gra
Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze
U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Ciosaski

Jeżeli wybierasz się w góry, to ostatecznie mógłbym Cię tam zaprowadzić, pewnie nawet byśmy stamtąd wrócili. Jeżeli interesuje Cię przyroda Karkonoszy, to też bym jakoś podołał temu zadaniu, ale gdybyś chciał pójść ze mną na narty, to nic z tego. Urodziłem się i wychowałem na ziemiach należących onegdaj do panów pruskich, gdzie pogańskie zwyczaje ślizgania się na dwóch deskach pod nogami były równie mile widziane jak latanie na miotle i stosem karane. Gdybyś jednak chciał się dowiedzieć czy milszy zapach panował na średniowiecznej ulicy, czy dzisiaj w autobusie miejskim, jak często kąpał się Władysław Jagiełło, a jak często Ludwik XIV, to nie ma problemu. Porozmawiać możemy i o modzie bądź to średniowiecznej, bądź barokowej i o jadle średniowiecznym, powiem Ci jak wykwintne potrawy upichcić, a gotowałem z samym mistrzem Robertem Makłowiczem, jak proch ukręcić i hakownice nim nabić na złego sąsiada. Dowiesz się wszystkiego o broni i jako jej zażywać, jak knechci z kuszy szyli, jak turniej rycerski wyglądał, a wiem coś o tym bo już lat 20 po całej Europie w konnych turniejach się ścieram. Czy kopia husarska lepsza jest od piki, muszkiet od bandoletu i czemu muszkieterów po szarży husarskiej po zębach identyfikowali. Wszystkie te opowieści snuć będziem po szlakach chodząc, na których jeszcze są ślady koni Lisowszczyków, zamki oglądając, gdzie ciągle jeszcze snują się zapachy z kuchni i słychać echo rycerskich pieśni przy winie śpiewanych, a jak się dobrze wsłuchać to i wystrzały husyckich bombard, albo muszkietów cesarskich usłyszymy. Jeżeli echo nam nie dopisze i nie usłyszymy, to sami odpalimy, bo co to za problem, sprzętu ci u nas dostatek. Tedy czekam na Ciebie, a pospiesz się, bo wiecznie żyć nie będę.

- Andrzej Ciosański, przewodnik sudecki