LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza „Roztocze”
03.07 – 08.07.2023 r.

LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza
„Sandomierz, Kazimierz Dolny, Nałęczów”
21.08 – 26.08.2023 r.

 

W niedzielę 9 października 2022 roku w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbyła się Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego. Ze względu na przedłużoną przez pandemię kadencję było to bardzo ważne spotkanie mające na celu wybranie z grona członków Towarzystwa delegatów na XX Walny Zjazd PTTK, który odbędzie się w grudniu w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci wybrani w dolnośląskich oddziałach PTTK. Gości przywitał Jacek Pielich (przewodniczący Rady Programowej Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego). Przedstawił on informacje o stanie organizacyjnym PTTK na terenie Dolnego Śląska.

Po wybraniu prezydium obrad do którego weszli jako wiceprzewodniczący Krzysztof Kaszuba z Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, Krzysztof Tęcza jako sekretarz z Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze i Waldemar Osypiuk jako przewodniczący z Oddziału Wojskowego PTTK we Wrocławiu przystąpiono do wyborów.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego 01
Foto: Krzysztof Tęcza

Najpierw jednak Waldemar Osypiuk jako wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTTK przekazał informacje o działalności PTTK w minionej kadencji, a także o konieczności dokonania zmian Statutu Towarzystwa. Odniósł się także do prac związanych z budowaniem internetowych zbiorów map szlaków turystycznych.

Z kolei Jacek Potocki jako członek ZG PTTK przybliżył prace Zespołu Programowego XX Zjazdu Krajowego. Wypowiedział się na temat konieczności zweryfikowania pracy Regionalnych Pracowni Krajoznawczych. Omówił sprawy wzajemnych relacji pomiędzy oddziałami PTTK oraz sprawy dotyczące uprawnień kadrowych, ochrony przyrody i działalności wśród młodzieży. Podjął także sprawy znakowania szlaków turystycznych.

Wśród zabierających głos wystąpił m. in. Marek Staffa, który przekazał swoje odczucia odnoszące się do życia Towarzystwa, młodzieży w Towarzystwie, działalności poszczególnych jednostek, kadry i członków PTTK. Podjął także temat dostosowania Statutu PTTK do obecnych czasów.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego 02
Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego 03
Foto: Krzysztof Tęcza

Janusz Turakiewicz zabrał głos w sprawie organizacji wystaw kolekcjonerskich, a Krzysztof Kaszuba przytoczył konkretne zadania, które należy podjąć aby poprawić zarówno wizerunek Towarzystwa jak i naprawić sprzeczności w przepisach.

Zbigniew Curyl z Oddziału PTTK w Świdnicy zaprezentował działalność społeczną w swoim oddziale jako przykład do naśladowania. Uzmysłowił swoim wystąpieniem jak powinna wyglądać organizacja imprez turystycznych w regionie.

Uczestnicy konferencji złożyli wiele wniosków, które po przeanalizowaniu zostaną przedstawione do dalszego rozpatrzenia.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego 04
Delegaci na XX Zjazd Krajowy PTTK: Zbigniew Curyl, Jacek Pielich, Aleksandra Uchman, Krzysztof Tęcza, Andrzej Mateusiak, Waldemar Osypiuk, Krzysztof Kaszuba, Jacek Potocki, Marek Rabski, Jarosław Marcinkowski.
Foto: Krzysztof Tęcza

Zgodnie z ordynacją wyborczą podczas RKO PTTK Województwa Dolnośląskiego wybrano 10 delegatów na XX Zjazd Krajowy PTTK. Do Warszawy pojadą następujący reprezentanci Dolnego Śląska: Krzysztof Kaszuba (Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku), Andrzej Mateusiak (Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze), Jacek Potocki (Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze), Krzysztof Tęcza (Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze), Waldemar Osypiuk (Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu), Marek Rabski (Oddział PTTK w Legnicy), Jarosław Marcinkowski (Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku), Aleksandra Uchman (Oddział Wrocławski PTTK), Zbigniew Curyl (Oddział PTTK w Świdnicy), Jacek Pielich (Oddział Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu).

Nietrudno zauważyć, że na 10 kandydatów aż 3 jest przedstawicielami Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Nic w tym dziwnego zważywszy, że nasz oddział jest najliczniejszym oddziałem na całym Dolnym Śląsku, a także zrzeszeni w nim działacze posiadają najwięcej uprawnień kadrowych. Poza tym oddział jeleniogórski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, dzięki swojej działalności, w kraju.

Dodam jeszcze, że w trakcie obrad zostały zaprezentowane ciekawe wystawy kolekcjonerskie.

Krzysztof Tęcza