W poniedziałek 7 października 2019 roku komisja złożona z przedstawicieli inwestora, nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków, Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz prowadzącego prace budowlane, odebrała kolejny etap prac związanych ze wzmocnieniem murów pallacium. Dzięki oczyszczeniu murów z porastającej je roślinności działającej bardzo destrukcyjnie na substancję ścian przygotowano i ułożono w wydrążonym korycie  muru - zbrojenie wieńca żelbetonowego spinającego mury, mającego chronić je przed rozchodzeniem się ścian. Teraz nastąpi zalanie zbrojenia i nałożenie nań kamiennej warstwy ochronnej.

Remont na Chojniku 10 01
Foto: Krzysztof Tęcza

Powyższe prace są prowadzone jako IV etap zadania „Zamek Chojnik – ratownicze prace budowlano-konserwatorskie korony murów pallacium 2019”. Do tej pory zakończono już trzy etapy prac rozłożonych w czasie ze względu na posiadane finanse. W tym roku Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze otrzymał dotacje na remont z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (492 tys.), Prezydenta Miasta Jelenia Góra (60 tys.) i Marszałka Dolnośląskiego (40 tys.). Udział własny Oddziału PTTK wynosi 19 tys. Razem IV etap remontu będzie kosztował ponad 611 tys. zł.

Niestety procedury przyznawania dotacji i przekazywania środków na zadania są tak skonstruowane, że prace budowlane można rozpocząć dopiero po ich zakończeniu, co z reguły wypada jesienią. Tak więc na prace te pozostaje niewiele czasu. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych. Jak na razie prace idą zgodnie z harmonogramem i wygląda na to, że uda się je zakończyć zanim spadnie śnieg i chwyci mróz.

Zamek Chojnik jest warownią zbudowaną na trudno dostępnym wzgórzu. W czasach jego budowy był to atut  – trudno było ją zdobyć. Dzisiaj niestety jego usytuowanie nie ułatwia życia ani podczas prowadzonych prac budowlanych ani w trakcie normalnej eksploatacji. Tony materiałów budowlanych trzeba wwozić bardzo stromą drogą co, ze względu na ograniczenie ładowności samochodów dających radę pokonać takie wzgórze, rozkłada się w czasie. Następnie złożone materiały pod bramą zamkową muszą na mury zamkowe przenosić pracownicy na własnych plecach. Nie ma innej możliwości. Dlatego też bardzo dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa pracowników. Ponieważ tegoroczne lato było gorące i upalne, stale brakuje wody, którą także trzeba dowozić z dołu.

Remont na Chojniku 10 02
Foto: Krzysztof Tęcza

Patrząc na zaawansowanie prac w obecnym etapie remontu możemy przyjąć, że zostaną one doprowadzone w przewidzianym terminie do końca. Dzięki temu mury zamkowe będą tak wzmocnione, że przetrwają kolejne kilkaset lat.

Remont na Chojniku 10 03
Foto: Krzysztof Tęcza

Następną koniecznością jest doprowadzenie na zamek wodociągu, który dostarczy wodę z sieci miejskiej i zbudowanie kolektora instalacji sanitarnej, podłączonej do kanalizacji miejskiej. Do tej pory woda jest pobierana ze specjalnej instalacji sączkowej zlokalizowanej na zboczu góry. Jest to bardzo uciążliwe ze względu dużej różnicy wysokości, ale także zamarzania starego rurociągu w okresie zimowym. Nowa instalacja pozwoli wyeliminować te niedogodności, ale także pozwoli na dokonanie remontu schroniska oraz budowę nowych dostosowanych do aktualnych wymogów toalet.

Remont na Chojniku 10 04
Foto: Krzysztof Tęcza

Na dzień dzisiejszy Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” zlecił już wykonanie stosownej dokumentacji i gdy tylko ta będzie gotowa zostanie wykonany kosztorys tak, by móc rozpocząć starania o dofinansowanie tak niezbędnej w tym obiekcie inwestycji.

Krzysztof Tęcza