Trwa remont na zamku Chojnik. Jest to IV etap zadania: „Zamek Chojnik (XIV w.): ratownicze prace  budowlano-konserwatorskie korony murów pallacium - 2019”.

Chojnik w budowie 01
Foto: Elżbieta Bojczuk

W bieżącym roku dotacje na remont uzyskano od:

 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 492.000,00 zł brutto
 • Prezydenta Miasta Jelenia Góra – 60.000,00 zł brutto
 • Marszałka Dolnośląskiego – 40.000,00 zł brutto,

przy udziale Oddziału PTTK 19.105,59 zł brutto.
Całkowity koszt IV etapu wynosi 611.105,59 zł brutto.

Dotychczas w I, II i III etapie  koszt zadania wyniósł 890.937,90 zł brutto:
2016 – 389.163,51 zł:

 • MKiDzN – 347,34 zł
 • UMJG – 25.000,00 zł
 • PTTK – 16.216,17 zł.

2017  - 417.912,26 zł:

 • MKiDzN – 340,147,52 zł
 • UMWD - 31635,96 zł
 • PTTK – 16.128,78 zł.

2018 – 83.862,13 zł:

 • UMWD – 30.000,00 zł
 • UMJG – 40.000,00 zł
 • PTTK  - 13.862,13 zł.   

Technologia wzmocnienia zewnętrznego muru zachodniego pallacium – opracowana przez prof. dr hab. inż. Jerzego Jasieńkę z Politechniki Wrocławskiej.  

Ścianę zachodnią wzmocnią się siatką z linek Ø mm (1x19) ze stali nierdzewnej OH18N9(A2) mocowanych do ściany za pomocą kotew wklejanych, również ze stali nierdzewnej. Linki umieszczane są  w spoinach ściany na głębokości 1-3cm. Fragment ściany przeznaczony do wzmocnienia oczyszcza się ze spoin przeznaczonych do wprowadzenia linek i usuwa zaprawę na głębokość ok. 1-3cm. W spoinach, w siatce ok. 50x50 cm należy wykonać odwierty Ø26mm na głębokość 51 cm. W przypadku stwierdzenia pustki w murze, podczas wiercenia otworu pod kotwy, wypełnia się puste przestrzenie specjalną zaprawą, przy zastosowaniu rurki z tworzywa sztucznego oraz ręcznych wyciskaczy. 

Chojnik w budowie 02
Foto: Andrzej Mateusiak

Ponowne wiercenie otworów w murze, w miejscach wypełnienia pustek wykonuje się  nie wcześniej jak po 5 dniach od wprowadzenia zaprawy. W wykonane otwory wkleja się gwintowane kotwy Ø20 mm ze stali nierdzewnej na głębokość  ok. 50 cm przy użyciu specjalnej żywicy iniekcyjnej lub specjalnej kompozycji epoksydowej. Po oczyszczeniu spoin, z których usunięto zaprawę, układa się w nich linki Ø2 mm. Linki przeprowadza się przez obejmy zaciskowe głowic napinających mocowanych na wklejonych kotwach. Swobodne końce linek Ø2 mm w skrajnych kotwach zabezpiecza się obejmą zaciskową. Dolne końce linek mocuje się do prętów Ø20 mm długości ok.  100 cm zakotwionych na górotworze. Pod kotwy wierci się w górotworze otwory o średnicy Ø26 mm. Kotwy wkleja się żywicą iniekcyjną jak napisano wyżej. Górne końce linek mocuje się do prętów Ø20 mm zakotwionych w murze i wieńcu żelbetowym. Otwory pod kotwy o średnicy Ø24mm wykonuje się zanim zostanie wykonany wieniec. Po wykuciu koryta pod wieniec, odkryte końcówki oczyszcza się i betonuje. Głowice napinające wklejonych kotew dokręca się naprzemiennie, aż do uzyskania równomiernego naciągu linek w spoinach muru. Spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypełnia się dokładnie zaprawą recepturową. Przy uzupełnianiu spoin zachowuje się  plastykę wyglądu historycznego, spoiny obrabia się na ostro, zachowując charakter muru dzikiego.

Wieniec żelbetowy
W koronie górnej partii murów, w miejscu tzw. chodnika bojowego wykuwa się koryto (bruzdę) pod wieniec żelbetowy o wymiarach ok. 40x60 cm. Następnie w górnych partiach murów wierci się otwory Ø24 mm pod pręty Ø20 mm kotwiące stalowy docelowy element stabilizujący na rysunkach nazwany EW2. Na dnie bruzdy w odstępach wierci się otwory Ø24 mm na głębokość 60 cm pod kotwy Ø20 mm długości 90 cm. Kotwy wkleja się przy użyciu kompozycji specjalnej żywicznej. Na wolnym końcu kotwy nakręca się nakrętkę M20. W korycie (bruździe) układa się zbrojenie wieńca – na rysunkach oznaczonego jako W1 (40x40 cm). Wieńce zbroi się prętami Ø14 (18G2) oraz strzemionami Ø8 (St3S). Na górnych partiach ścian zewnętrznych wschodniej i zachodniej wkleja się w mur pręty Ø20 mm długości 40 cm przy użyciu kompozycji żywicznej. Po zadekowaniu wieńców przystępuje się do betonowania wieńców przy użyciu betonu C20/22.

Chojnik w budowie 03
Rysunek z dokumentacji – przewdstawia wieniec żelbetowy, którego zdaniem jest stworzenie ramy, która będzie spajać wszystkie ściany pallacium

Kompletna dokumentacja techniczna zadania jest dostępna na  stronie: www.pttk-jg.pl

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” serdecznie dziękuję dotacjodawcom:

 • Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Prezydentom Jeleniej Góry
 • Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Ministerstwo Kultury Dofinansowanie Jelenia Góra dofinansowanie Dolny Śląsk dofinansowanie

Opracował: Andrzej Mateusiak