LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza „Roztocze”
03.07 – 08.07.2023 r.

LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza
„Sandomierz, Kazimierz Dolny, Nałęczów”
21.08 – 26.08.2023 r.

 

Zadanie dofinansowane ze środków:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Miasta Jelenia Góra
  • Województwa Dolnośląskiego
  • Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”

Beneficjent: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
Wykonawca prac: Budraf sp. z o.o. - sp. k. ul. Niepodległości 37A, 58-303 Wałbrzych
Wartość zadania: 612.447,47 zł brutto.

Chojnik IV rys 01
Rys. 1. Zakres prac w IV etapie

Chojnik IV rys 02
Fot. 1. Widok na pallacium – po III etapie

Chojnik IV rys 03
Fot.2. Widok na wejście do pallacium – po III etapie

Chojnik IV rys 04Fot. 3. Widok na wyjście z pallacium – po III etapie

Chojnik IV rys 05
Fot. 4. Widok na mur północny – po III etapie

Chojnik IV rys 06
Rys. 5. Widok na zwieńczenie muru północnego (na wprost) – przygotowanie korony muru do umieszczenia wieńca żelbetowego

Chojnik IV rys 07
Rys. 6. Widok na narożnik północno-wschodni – przygotowanie muru do ułożenia wieńca żelebetowego oraz stalowych wzmocnień pionowych (EW2). Po prawej widoczna destrukcja muru, jako skutek rozrastania i penetracji muru przez korzenie bluszcza

Chojnik IV rys 08
Rys. 7. Widok na mur wschodni (po lewej) i pomost (wprost)

Chojnik IV rys 09
Fot. 8. Montaż wieńca żelbetowego oraz stalowych elementów wzmacniających EW2 w murze wschodnim

Chojnik IV rys 10
Fot. 9. Wieniec żelbetowy pod pomostem Fot. 10. Wejście do pallacium

Chojnik IV rys 12
Fot. 11. Miejsce do połączenia wieńców w narożniku muru wschodniego i muru z pomostem

Chojnik IV rys 13
Fot. 12. Wzmocnienie wspornikami stalowymi EW2 i przykryty wieniec żelbetowy w murze wschodnim

Chojnik IV rys 14
Fot. 13. Demontaż starego pomostu

Chojnik IV rys 15
Fot. 14. Mocowanie dwuteowników stalowych jako konstrukcji nośnej pomostu w murze z przykrytym wieńcem żelbetowym

Chojnik IV rys 16
Fot. 15. Wiercenie otworów pod kotwy ze stali nierdzewnej po stronie zewnętrznej muru zachodniego

Chojnik IV rys 17
Fot. 16. Kotwy stalowe

Chojnik IV rys 18
Fot.17. Przykład kotwy i linek ze stali nierdzewnej

Chojnik IV rys 19
Fot. 18. Montaż poprzeczek drewnianych pomostu

Chojnik IV rys 20
Fot. 19. Tablice dotacjodawców zdania

Chojnik IV rys 21
Fot. 20. Widok południową ścianę pallacium od wewnątrz,

Chojnik IV rys 22
Fot. 21. Nowy pomostz widocznym pomostem.

Chojnik IV rys 23
Fot. 22. Nowy pomost

Oprac. Andrzej Mateusiak, 09.12.2019

Plik do pobrania [5.08 MB]