Od dnia 1 stycznia 2023 roku ZG PTTK ustanowił nowe wysokości składek członkowskich PTTK obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

 Nazwa składki  Kwota składki (zł)  Wpisowe
(dla nowo wstępujących)
(zł)
 Blankiet legitymacji
(dla nowo wstępujących)
(zł)
Uwagi 
 N - normalna   75,00  12,00  9,00  Osoby pracujące
 U - ulgowa  51,00  3,00  9,00  Emeryci, renciści, zarejestrowani bezrobotni 
 UM - ulgowa młodzieżowa  36,00 uczniowie: 0,00
studenci: 3,00
 9,00  Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci do lat 26
 M - młodzieżowa zwolniona  0,00  0,00  9,00  Dzieci i młodzież ucząca się wstępująca do PTTK w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 r.

 

Składkę za rok 2023 można opłacić od dnia 2 stycznia 2023 r.
Składka za rok 2022 (a wraz z nią ubezpieczenie) jest ważna do 31 marca 2023.

Składki do Koła Przewodnickiego:

  • normalna – 30 zł/rok
  • ulgowa – 15 zł/rok.

Osoby, które zapłaciły przelewem, a nie pobrały znaczków PTTK za rok ubiegły – proszone są o ich odebranie z biura PTTK. Bardzo są proszone przez panią Marysię. Bardzo!!!