Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Aktualizacja 03.06.2022

Termin zakończenia prac z pozyskania oraz zrywki drewna w  leśnictwie Podgórzyn, w oddz. 93 g, został przesunięty.

Do dnia 20.06.2022 r. fragment szlaku czarnego w leśnictwie Podgórzyn prowadzący z Sosnówki, z Doliny Czerwienia przez Jesion Idy do Drogi Sudeckiej pozostaje zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.


W związku z zapobieganiem sytuacjom konfliktowym związanym z prowadzeniem gospodarki leśnej na gruntach zagospodarowanych turystycznie, Nadleśnictwo „Śnieżka” informuje o zamknięciu fragmentu szlaku czarnego w leśnictwie Podgórzyn prowadzącego z Sosnówki z Doliny Czerwienia przez Jesion Idy do Drogi Sudeckiej.

W okresie od 05.V.2022 do 31.V.2022 na obszarze tym będą prowadzone intensywne prace z pozyskania oraz zrywki drewna w oddz.83 d, 88 g  oraz 93 g.

W tym obszarze brak jest możliwości wyznaczenia obejścia.