Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

W związku z zapobieganiem sytuacjom konfliktowym związanym z prowadzeniem gospodarki leśnej na gruntach zagospodarowanych turystycznie, Nadleśnictwo „Śnieżka” informuje o zamknięciu drogi leśnej prowadzącej do Ogrodu Japońskiego Siruwii w leśnictwie Borowice.

W okresie od 06.06.2022 do 11.06.2022 r. na obszarze tym będą prowadzone intensywne prace z pozyskania oraz zrywki drewna w oddz. 174 b.

Nadleśnictwo zaproponowało obejście piesze zaznaczone na mapie kolorem niebieskim.

Za utrudnienia przepraszamy.