PROTOKÓŁ

 1. TERMIN I MIEJSCE: 19 - 20 marzec 2011 r. w Siedlęcinie

 2. ORGANIZATOR: PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze -Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ” Siedlęcin

 3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
  • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
  • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim
  • Rada Sołecka w Siedlęcinie
 4. IMPREZA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
  • Województwa Dolnośląskiego
  • Powiatu Jeleniogórskiego
  • Gminny Jeżów Sudecki
 5. ETAPY:
  Etap I kat. TE "Maszyny proste", autor: Bartłomiej Wąsowski
  Etap I kat. TS "Poprzez pola...", autor: Marek Wąsowski
  Etap I kat. TJ "Poprzez pola...", autor: Marek Wąsowski
  Etap I kat. TM "Złap się kreski", autor: Radosław Onyszkiewicz
  Etap I kat. TD "Drogowy łańcuszek", a utor: Maciej Konieczko
  Etap II kat. TE "Poprzez pola i lasy...", autor: Marek Wąsowski
  Etap II kat. TS "Pod górę", autor: Bartłomiej Wąsowski
  Etap II kat. TJ "Na dół", autor: Bartłomiej Wąsowski
  Etap II kat. TM "Podzielony korytarz", autor: Maciej Konieczko
  Etap II kat. TD "Pomocna linia", autor: Radosław Onyszkiewicz
  kat. TP "Nauka w las nie idzie", autor: Maciej Konieczko
  Etap I kat. TN (nocny) "Dziurawy tunel", autor: Damian Krajniak
  Etap III kat. TE "Prostokątny wąż", autor" Damian Krajniak
  Etap III kat. TS "Układanka", autor: Damian Krajniak
  Etap III kat. TJ "Układanka", autor: Damian Krajniak

 6. KLASYFIKACJE:
  W trakcie zawodów obowiązywała tylko klasyfikacja zespołowa - suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez zespół w 3 (2) etapach. Dodatkowo z odrębną klasyfikacją przeprowadzono etap nocny dla uczestników z kategorii TM i TD określony jako kategoria TN.

 7. UCZESTNICTWO: do zawodów zgłosiło udział 212 uczestników. Wystartowało:
  16 zawodników w kategorii TE, 17 zawodników w kat. TS, 5 zawodników w kat. TJ, 60 zawodników w kat. TM,
  63 w kat. TD, 7 w kat. TP oraz 28 w kat. TN. Razem wystartowało 196 zawodników.

 8. WARUNKI ATMOSFERYCZNE: zawody odbyły się przy dobrych warunkach atmosferycznych.

 9. SĘDZIOWANIE I PUNKTACJA: zgodnie z Zasadami Punktacji ZG PTTK oraz Regulaminem Pucharu Dolnego Śląska w MnO

 10. ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW:
  Kierownik Zawodów: Adam Rodziewicz (PInO)
  Sędzia Główny: Marek Wąsowski (PInO)
  Budowa tras: Marek Wąsowski (PInO), Maciej Konieczko (PInO), Bartłomiej Wąsowski (PInO), Radosław Onyszkiewicz (PInO), Damian Krajniak (PInO)
  Sekretariat: Barbara Patlewicz
  Sędziowanie: Barbara Patlewicz, Wojciech Król.

 11. PROTESTY:
  Na imprezie nie wybrano komisji odwoławczej. W trakcie zawodów wpłyną protest Romana Trochy, który po lustracji terenu został uznany.
KIEROWNIK ZAWODÓW
Adam Rodziewicz
SĘDZIA GŁÓWNY
Marek Wąsowski

Szczegółowe wyniki (XLS)