Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie"
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ" w Siedlecinie

ZAPRASZAJĄ NA

XV OGÓLNOPOLSKIE
MARSZE NA ORIENTACJE

„PUCHAR WAGAROWICZA"

Puchar_wagarowicza_2012_01

I runda Pucharu Dolnego Sląska w Marszach na Orientację 2012 r.

SIEDLĘCIN
24-25 marca 2012 r.


REGULAMIN

ORGANIZATORZY

PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ" w Siedlęcinie.

Puchar_wagarowicza_2012_02     Puchar_wagarowicza_2012_03

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
 • GLKS „Jeżów Sudecki" w Jeżowie Sudeckim
 • Rada Sołecka w Siedlęcinie
     Puchar_wagarowicza_2012_04

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE SRODKÓW:

 • Miasta Jelenia Góra
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Gminy Jeżów Sudecki
Puchar_wagarowicza_2012_05 Puchar_wagarowicza_2012_06 Puchar_wagarowicza_2012_07

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

Kierownik Imprezy - Adam Rodziewicz (PInO)
Sędzia Główny - Marek Wasowski (PInO)
Budowa Tras - Marek Wasowski (PInO), Bartłomiej Wasowski (PInO), Maciej Konieczko (PInO), Radosław Onyszkiewicz (PInO),

CEL IMPREZY:
 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
 • prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Jeżów Sudecki i Powiatu Jeleniogórskiego
 • rozegranie pierwszej rundy Pucharu Dolnego Sląska w Marszach na Orientację 2012.
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnosląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 1 – 2 osobowe)
TS - urodzeni w 1992 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
TJ - urodzeni w 1993 - 1995 r. (etapy i zespoły j.w.)
TM - urodzeni w 1996 – 1998 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TD - urodzeni w 1999 r i pózniej (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TN - urodzeni w 1996 i pózniej (1 etap nocny, zespoły 2 osobowe)
TP - dla początkujacych (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach zgodnie z pkt. V.7 Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO. Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie.
Powyższe nie dotyczy kat. TP oraz kat. TN przeznaczonej dla startujacych w kat. TD i TM.

MAPA I TEREN:

Mapy nietypowe, miejscami unacześniane. Teren górzysty o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał i drożni. Skala trudnosci etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY:

Dom Ludowy w Siedlęcinie ul. Długa 22 (centrum wsi). Dojazd do bazy:

 • MZK nr 5 (przystanek naprzeciw Teatru Dramatycznego w Jeleniej Górze) godz. 08.33 czas przejazdu ok. 20 min. Cena biletu N-4,10 zł. Bilety kupowane u kierowcy: N-4,50.
 • Dojazd własnym transportem wg załączonej mapy.
PROGRAM IMPREZY:

21 marca 2012 r. (środa)

20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń

22 - 23 marca 2012 r. (czwartek, piątek)

przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras

24 marca 2012 r. (sobota)

7.30 – 9.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwosci wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – podsumowanie Pucharu Dolnego Śląska w MnO za rok 2011, uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
10.00 – wyjazd w teren zawodów
10.30 - start do E I i E II (miejsce startów i mety dla kat. TE, TS, TJ zlokalizowane są w innym miejscu niż dla kat. TD, TM i TP), ale jest możliwość przejazdu własnym pojazdem.
15.00 – 16.00 - ciepły posiłek
18.00 – uroczyste zakończenie zawodów w kat. TD i TM
19.30 – wyjazd na strat EIII (nocnego)
Ok. 24.00 zakończenie etapu nocnego

25 marca 2012 r. (niedziela)

8.00 – zakończenie zawodów w kat. TE, TS, TJ i TN
Do godz. 10.00 opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:
 • znaczek okolicznościowy
 • poczęstunek na mecie E I
 • ciepły posiłek po etapach dziennych w bazie – nie dotyczy kat. TP i TN
 • komplet materiałów startowych
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP.
 • pkt. do OInO 3 x 3 pkt (kat. TE,TS,TJ) 2 x 3 pkt. (kat. TM i TD), 1 x 3 pkt (kat. TN) oraz 1x 1 pkt (kat. TP)
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.
WPISOWE:
Kategoria Przodownicy
InO

Członkowie
PTTK

Pozostali
Uczestnicy

TE 25,- 30,- 35,-
TS, TJ 15,- 18,- 20,-
TM, TD --- 6,- 8,-
TP,TN --- 3,- 5,-

Wpisowe należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na k-to: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza". Kopie dowodu wpłaty wpisowego należy dołaczyc do zgłoszenia.
Zwolnienia z wpisowego:
- Marcin Desput - zwycięzca PDSl. 2011 w kat.TM
- opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.
UWAGA!!! Opiekunowie startujacy w zawodach opłacaja wpisowe na ogólnych zasadach.
Uczestnicy kategorii TP, w ramach wpisowego nie maja zabezpieczonego posiłku obiadowego. Można jednak to świadczenie wykupić za dodatkową opłatą (6,-) po uzgodnieniu z organizatorem.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na załaczonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 21 marca 2012 r. godz. 20.00 pocztą na adres: Adam Rodziewicz, 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 7/42 lub poczta elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego. O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty do organizatora, a nie data jej nadania (stempla pocztowego). UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 21 marca 2012 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiazuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na impreze.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnosci.
 • Organizatorzy zapewniaja ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualna legitymacje. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. (0-75) 75 410 22; 0-602 30 51 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdowa
Puchar_wagarowicza_2012_08

Plan Siedlecina
Puchar_wagarowicza_2012_09

 


Regulamin w formacie PDF
Karta Zgłoszenia