REGULAMIN
Młodzieżowego Rajdu na Orientację „Cztery Pory Roku"
4_pory_2012_01

 1. ORGANIZATOR:
  - PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

 2. Impreza dofinansowana ze środków:

  - Miasta Jelenia Góra
  - Powiatu Jeleniogórskiego

  4_pory_2012_04   4_pory_2012_03

 3. CEL:
  - Popularyzacja imprez na orientację wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  - Kształtowanie umiejętności orientacji w nieznanym terenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  - Propagowanie aktywnego spędzania czasu i zachęcenie jak największej ilości osób do korzystania z atrakcyjnych form turystyki kwalifikowanej.

 4. UCZESTNICTWO:
  W imprezie może brać udział młodzież szkolna o małych umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie orientacji w terenie, zgłoszona do uczestnictwa w imprezie najpóźniej w środę poprzedzającą kolejną rundę imprezy. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie 757523627, 0-602305124, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze ul. 1 maja 86, i zdecydują się na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz podporządkują się poleceniom organizatorów. Wszystkie dzieci winny przybyć na miejsce zbiórki pod opieką osoby dorosłej pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.

 5. TERMIN IMPREZ:
  Na cały cykl składają się następujące imprezy:
  1. Popularyzacyjne Marsze na Orientacje „ZIMA'2012"; 18.03.2012; Miejsce zbiórki: Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze godz. 10.00 (przy przekroju geologicznym),
  2. Popularyzacyjne Marsze na Orientację „WIOSNA'2012"; 26.05.2012; Miejsce zbiórki: Jeżów Sudecki (strzelnica przy byłym autodromie WOSR godz. 10.00),
  3. Popularyzacyjne Marsze na Orientację „LATO'2012"; 08.09.2012; Miejsce zbiórki: Jelenia Góra - parking „Godzisz" (wylot drogi krajowej nr 30 z Jeleniej Góry w kierunku Zgorzelca godz. 10.00),
  4. Popularyzacyjne Marsze na Orientację „JESIEŃ'2012"; 10.11.2012; Miejsce zbiórki: Góra Szybowcowa (godz. 10.00).

 6. ZASADY ROZGRYWANIA:
  1. Klasyfikacja prowadzona jest w jednej kategorii: TP – dzieci ur. 1996 r. i młodsze.
  2. We wszystkich kategoriach obowiązuje start indywidualny. W uzasadnionych przypadkach sędzia rundy może zezwolić na start zespołu 2 osobowego, ale w tym samym składzie zespół może wystartować tylko 1 raz. Kolejne starty takich zespołów odbywają się wyłącznie poza konkursem.
  3. Na końcowy wynik zawodnika składa się suma punktów przeliczeniowych uzyskanych we wszystkich 4 rundach.
  4. W przypadku równej ilości punktów przeliczeniowych o końcowej klasyfikacji decyduje większa ilość zajętych I miejsc, a w przypadku braku rozwiązania ilość II, III, IV itd. miejsc w trakcie całego cyklu zawodów.

 7. SĘDZIOWANIE:
  1. Sędzią Głównym cyklu jest Adam Rodziewicz – Przewodniczący Komisji InO ZO PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze. Na komisję sędziowska składa się zespół Organizatorów Imprez na Orientację PTTK w składzie: Janusz Desput, Krzysztof Desput, Marcin Desput, Małgorzata Desput.
  2. Każdy członek komisji sędziowskiej organizuje jedną rundę cyklu.
  3. W kwestiach spornych decyzję podejmuje Sędzia Główny, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.

 8. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:
  1. Zdobywcy miejsc I – III w każdej rundzie rozgrywek otrzymują dyplomy
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji końcowej cyklu otrzymują dyplomy i medale lub puchary oraz upominki
  3. Podsumowanie całego cyklu zawodów odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ostatniej rundy rozgrywek.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
  2. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.