"Puchar Wagarowicza" 2011
odsłon - 2610
wtorek, 01 marca 2011 10:18
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze
oraz
Klub Turystyki Kwalifikowanej
„ŁAPIGUZ” w Siedlęcinie

ZAPRASZAJĄ NA
XIV OGÓLNOPOLSKIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ

„PUCHAR WAGAROWICZA”
wagarowicz_01
I runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2011 r.

SIEDLĘCIN
19-20 marzec 2011 r.

REGULAMIN

ORGANIZATORZY
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze - Klub Turystyki Kwalifikowanej „ŁAPIGUZ” w Siedlęcinie.
wagarowicz_02 wagarowicz_03

WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
 • GLKS „Jeżów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim
 • Rada Sołecka w Siedlęcinie
wagarowicz_04

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
 • Województwa Dolnośląskiego
 • Powiatu Jeleniogórskiego
 • Gminy Jeżów Sudecki
wagarowicz_05wagarowicz_06wagarowicz_07

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:
Kierownik Imprezy - Adam Rodziewicz (PInO)
Sędzia Główny - Marek Wąsowski (PInO)
Budowa Tras - Marek Wąsowski (PInO), Bartłomiej Wąsowski (PInO), Maciej Konieczko (PInO), Radosław Onyszkiewicz (PInO), Damian Krajniak

CEL IMPREZY:
 • upowszechnianie turystycznych marszów na orientacjê
 • prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Jeżów Sudecki i Powiatu Jeleniogórskiego
 • rozegranie pierwszej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2011.

FORMA, ETAPY, KATEGORIE:
TE - zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 1 – 2 osobowe)
TS - urodzeni w 1991 r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w.)
TJ - urodzeni w 1992 - 1994 r. (etapy i zespoły j.w.)
TM - urodzeni w 1995 – 1997 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TD - urodzeni w 1998 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TN - urodzeni w 1995 i później (1 etap nocny, zespoły 2 osobowe)
TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilooeć osób w zespole dowolne) kategoria bez klasyfikacji i nagród.
Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach zgodnie z pkt. V.7 Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO. Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii. W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie. Powyższe nie dotyczy kat. TP (zawodnicy po pokonaniu trasy TP mogą poza konkursem wystartować na trasie TD – jedynie po uzgodnieniu z Sędzią Głównym i pod warunkiem dysponowania przez organizatorów odpowiednią ilooecią materiałów startowych) oraz kat. TN przeznaczonej dla startujących w kat. TD i TM.

MAPA I TEREN:
Mapy nietypowe, miejscami unacześniane. Teren górzysty o zmiennej przebieżności, dużej ilości skał i drożni. Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii. Stosownie do postanowień Regulaminy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację (pkt.V.8.) we wszystkich kategoriach z wyjątkiem kat. TE (elita) w przypadku równej ilości punktów przeliczeniowych o końcowej klasyfikacji zawodów zadecyduje łączny czas pokonania tras.

BAZA IMPREZY:
Dom Ludowy w Siedlęcinie ul. Długa 22 (centrum wsi). Dojazd do bazy:
 • MZK nr 5 (przystanek naprzeciw Teatru Dramatycznego w Jeleniej Górze) godz. 07.26 czas przejazdu ok. 20 min. Cena biletu N-4,10 zł. Bilety kupowane u kierowcy: N-4,50.
 • Dojazd własnym transportem wg załączonej mapy.

PROGRAM IMPREZY:
16 marzec 2011 r. (środa)
20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń
17 - 18 marzec 2011 r. (czwartek, piątek)
przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras
19 marzec 2011 r. (sobota)
7.30 – 8.45 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i oewiadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – podsumowanie Pucharu Dolnego Śląska w MnO za rok 2010, uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
10.00 – wyjazd w teren zawodów
10.30 - start do E I i E II (miejsce startów i mety dla kat. TE, TS, TJ zlokalizowane są w innym miejscu niż dla kat. TD, TM i TP), ale jest możliwość przejazdu własnym pojazdem.
15.00 – 16.00 - ciepły posiłek
18.00 – uroczyste zakończenie zawodów w kat. TD i TM
19.30 – wyjazd na strat EIII (nocnego)
Ok. 24.00 zakończenie etapu nocnego
20 marzec 2011 r. (niedziela)
8.00 – zakończenie zawodów w kat. TE, TS, TJ i TN
Do godz. 10.00 opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:
 • znaczek okolicznościowy
 • poczęstunek na mecie E I
 • ciepły posiłek po etapach dziennych w bazie – nie dotyczy kat. TP i TN
 • komplet materiałów startowych
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP.
 • pkt. do OInO 3 x 3 pkt (kat. TE,TS,TJ) 2 x 3 pkt. (kat. TM i TD), 1 x 3 pkt (kat. TN) oraz 1x 1 pkt (kat. TP)
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.

WPISOWE:

Kategoria Przodownicy
Ino
Członkowie
PTTK
Pozostali
Uczestnicy
TE 25,- 30,- 35,-
TS, TJ 12,- 15,- 20,-
TM, TD --- 6,- 8,-
TP,TN --- 3,- 5,-

Wpisowe należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na k-to: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Puchar Wagarowicza”. Kopię dowodu wpłaty wpisowego należy dołączyć do zgłoszenia.
Zwolnienia z wpisowego:
 • Rafał Szałaj - zwycięzca PDOEl. 2010 w kat.TD
 • Arkadiusz Skoczyński - zwycięzca PDOEl. 2010 w kat.TM
 • opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.
UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach opłacają wpisowe na ogólnych zasadach.
Uczestnicy kategorii TP, w ramach wpisowego nie mają zabezpieczonego posiłku obiadowego. Można jednak to świadczenie wykupić za dodatkową opłatą (6,-) po uzgodnieniu z organizatorem.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 16 marca 2011 r. godz. 20.00 pocztą na adres: Adam Rodziewicz, 58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 7/42 lub pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego. O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty do organizatora, a nie data jej nadania (stempla pocztowego). UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych dnia 16 marca 2011 r. o godz. 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 • dodatkowe informacje : Adam Rodziewicz tel. (0-75) 75 410 22; 0-602 30 51 24, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPRASZAM

Mapa dojazdowa
wagarowicz_08
Plan Siedlęcina
wagarowicz_09

Regulamin w formacie PDF
Skład osobowy kategorii TE (elita)
Karta Zgłoszeń