PROTOKÓŁ

Wyniki VIII ORW "Bobr-2010"

 1. TERMIN I MIEJSCE: 22 - 23 maj 2010 r. w Janowicach Wielkich
 2. ORGANIZATOR: PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze
 3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
  • Gmina Janowice Wielkie
 4. IMPREZA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
  • Województwa Dolnośląskiego
  • Miasta Jeleniej Gory
  • Powiatu Jeleniogórskiego
 5. ETAPY:
  Etap I kat. TS „Olimpiada" Autor: Radosław Onyszkiewicz
  Etap I kat. TJ „Olimpiada” Autor: Radosłąw Onyszkiewicz
  Etap I kat. TM „Kryształ” Autor: Adam Rodziewicz
  Etap I kat. TD „Bolczów" Autor: Adam Rodziewicz
  Etap II kat. TS „Sześcian” Autor: Aleksandra Jaźwa
  Etap II kat. TJ „Dziurawiec" Autor: Aneta Jędrzejewska
  Etap II kat. TM „Bolczów” Autor: Adam Rodziewicz
  Etap II kat. TD „Rudawy" Autor: Adam Rodziewicz
  Etap III kat. TS „LOP-ki"" Autor: Aleksandra Jaźwa
  Etap III kat. TJ „Sześcian" Autor: Aleksandra Jaźwa
  kat. TP „Bolczów" Autor: Adam Rodziewicz
  Etap I kat. TN (nocny) „Nocne Obłoki” Autor: Adam Rodziewicz
 6. KLASYFIKACJE:
  "W trakcie zawodów obowiązywała tylko klasyfikacja zespołowa - suma pkt. przeliczeniowych zdobytych przez zespół w 3 (2) etapach. Dodatkowo z odrębną klasyfikacją przeprowadzono etap nocny dla uczestników z kategorii TM i TD określony jako kategoria TN."
 7. UCZESTNICTWO: do zawodów zgłosiło udział 132 uczestników. Wystartowało:
  18 zawodników w kat. TS, 8 zawodników w kat. TJ, 31 zawodników w kat. TM,36 w kat. TD, 1 w kat. TP oraz 14 w kat. TN. Razem wystartowało 108 zawodników.
 8. WARUNKI ATMOSFERYCZNE: zawody odbyły się przy dobrych warunkach atmosferycznych.
 9. SĘDZIOWANIE I PUNKTACJA: zgodnie z Zasadami Punktacji ZG PTTK oraz Regulaminem Pucharu Dolnego Śląska w MnO
 10. ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW:
  Komandora Rajdu: Andrzej Mateusiak
  Sędzia Główny: Adam Rodziewicz (PInO)
  Budowa tras: Zgodnie z pkt.5 Radosław Onyszkiewicz (PInO), Adam Rodziewicz (PInO), Aleksandra Jaźwa (PInO), Aneta Jędrzejewska
  Sekretariat: Andrzej Mateusiak
  Sędziowanie: Edyta Klukiewicz, Wojciech Król
 11. PROTESTY:
  Na imprezie nie wybrano komisji odwoławczej. W trakcie zawodów wpłynął protest Bartłomieja Mazana dotyczący zaliczenia jednego z punktów kontrolnych etapu II kat. TJ jako stowarzyszonego a nie mylnego. Ze względu na jednoznaczne oznaczenie PK właściwego na mapie zawodnika (krawędź górki od strony muldy z suchymn rowem, w oddaleniu ok. 20 m od drogi) oraz zdecydowanie inną topografię terenu w PK potwierdzonym przez zawodnika (wyraźne skrzyżowanie dróg, brak górki i muldy) oraz znaczną odległość punktu potwierdzonego na karcie startowej od PK właściwego protest nie został uznany. Druga część protestu dotyczyła komisji odwoławczej. Bartłomiej Mazan twierdzi w proteście, że komisja odwoławcza została powołana i jest dla uczestników a nie kierownika imprezy oraz, że komisja odwoławcza jest w 100% za tym aby pierwszą część jego protestu uznać za zasadną. Zgodnie z pkt. IX.2 Zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK"" na imprezach rangi ogólnopolskiej i wyższej protesty rozstrzyga pięcioosobowa Komisja Odwoławcza składająca się z Sędziego Głównego, Budowniczego tras oraz trzechPrzodowników InO wybranych przed startem przez uczestników imprezy ze swojego grona. Ponieważ aniprzed startem, ani w trakcie imprezy, ani też po imprezie żaden z uczestników nie zgłosił Sędziemu Głównemu składu rzekomo wybranej Komisji Odwoławczej uznano, że jej nie wybrano. Również po wpłynięciu protestu (o czym wiedzieli wszyscy uczestnicy kat. TJ i TS) żaden z przodowników nie potwierdził powołania takiej komisji. Ze względu na wymagany udział w składzie komisji sędziego głównego i budowniczego tras, twierdzenie Bartłomieja Mazana, że 100 % komisji odwoławczej potwierdza jego racje z pierwszej części protestu należało uznać za całkowicie nieprawdziwe.
KOMANDOR RAJDU
Andrzej Mateusiak
SĘDZIA GŁÓWNY
Adam Rodziewicz

Pliki do pobrania
Szczegółowe wyniki (XLS)