VIII Rajd Wielodyscyplinowy„BÓBR 2010”
odsłon - 2476
czwartek, 13 maja 2010 00:40
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze


ZAPRASZA NA


VIII OGÓLNOPOLSKI
RAJD WIELODYSCYPLINOWY
„BÓBR 2010”

bobr_1

Ogólnopolskie Marsze na Orientację
(V runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2010 r.)
Trasa Kolarska
Trasa Piesza


JANOWICE WIELKIE
22-23 maja 2010 r.

REGULAMIN


ORGANIZATORZY
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze oraz Gmina Janowice Wielkie
bobr_2 bobr_3

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:
Województwa Dolnośląskiego
bobr_4
Powiatu Jeleniogórskiego
bobr_5
Miasta Jelenia Góra
bobr_6

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:
Komandor Rajdu – Andrzej Mateusiak
Kierownik Marszów na Orientację - Adam Rodziewicz (PInO)
Kierownik Trasy Kolarskiej – Jan Jabłoński (PTKol, przewodnik sudecki))
Kierownik Trasy Pieszej – Włodzimierz Bayer (przewodnik sudecki)
Budowa Tras MnO – Radosław Onyszkiewicz (PInO) - etapy nocne, Aleksandra Jaźwa (PInO) - etapy dzienne TS i TJ oraz Adam Rodziewicz (PInO) - etapy dzienne TD, TM i TP.
Biuro Rajdu – Maria Marcinkowska

CEL IMPREZY:
 • Upowszechnianie i popularyzowanie turystyki kwalifikowanej
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
 • Rozegranie V rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2010
 • Promocja walorów krajoznawczych Gminy Janowice oraz Rudawskiego Parku Krajobrazowego

UCZESTNICTWO:
W rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni turyści, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w regulaminowym terminie, wpłacą wpisowe i zobowiążą się do przestrzegania niniejszego regulaminu, postanowień komunikatu technicznego, postanowień Karty Turysty oraz poleceń organizatorów.

ZASADY PRZEPROWADZANIE KONKURENCJI:
 1. Marsze na orientację – rozegrane zostaną zgodnie z zasadami współzawodnictwa i punktacji ZG PTTK oraz Regulaminem Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację. Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
  TS - urodzeni w 1990 r. i wcześniej (2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 1 – 2 osobowe)
  TJ - urodzeni w 1991 - 1993 r. (etapy i zespoły j.w.)
  TM - urodzeni w 1994 - 1996r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
  TD - urodzeni w 1997 r i później (etapy i zespoły jak w kat. TM)
  TN - urodzeni w 1994 i później (1 etap nocny, zespoły 2 osobowe)
  TP - dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne)
  Kategoria TP prowadzona będzie bez klasyfikacji i nagród. Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach zgodnie z pkt. V.5 Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO. Każdy z uczestników może startować tylko w jednej kategorii, a składy zespołów w trakcie trwania imprezy nie mogą ulec zmianie. Powyższe nie dotyczy kat. TP (zawodnicy po pokonaniu trasy TP mogą poza konkursem wystartować na trasie TD – jedynie po uzgodnieniu z Sędzią Głównym i pod warunkiem dysponowania przez organizatorów odpowiednią ilością materiałów startowych) oraz kat. TN organizowanej jako dodatkowy etap (nocny) dla startujących w kat. TD i TM.
 2. Rajd rowerowy – uczestnicy - (obowiązkowo w kaskach, rowery sprawne technicznie posiadające oświetlenie) pokonują trasę ok. 40 km. Zbiórka i start 23 maja br. godz.10.00. przy Oddziale PTTK w Jeleniej Górze.
  Trasa: Jelenia Góra, ul. Krakowska, Zamkowa Góra, Łomnica, Droga Królewska, Krogulec, Karpniki, Karpnicka Przełęcz, Janowice Wielkie. Przyjazd na bazę imprezy w Janowicach Wielkich godz. 14.30. Po zakończeniu imprezy powrót do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Jan Jabłoński
 3. Rajd pieszy - uczestnicy pokonają trasę ok. 11 km: Trzcińsko PKP - Szwajcarka - zamek Bolczów - Janowice Wielkie. Wyjazd w dniu 23 maja br. z Jeleniej Góry pociągiem PKP o godz. 7.29 do Trzcińska (kurs do Trutnova). Na przystanku PKP Trzcińsko zaczyna się trasa piesza. Dojście do Janowic Wielkich na godz. 14.30. Pociągi powrotne do Jeleniej Góry o godz. 16.01, 17.42, 20.24. Bilety we własnym zakresie. Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Włodzimierz Bayer.
MAPA I TEREN:
Mapy nietypowe, kolorowe, miejscami unacześniane. Teren typowo górzysty o dużych przewyższeniach, zmiennej przebieżności, dużej ilości skał i kamieni oraz bogatej drożni.

BAZA IMPREZY:
Sala widowiskowa Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4. Dojazd do bazy:
 • własny środek transportu – wg mapy dojazdowej:
 • PKP – linia Wrocław – Jelenia Góra wg rozkładu jazdy:
  PKP Jelenia Góra - Trzcińsko: 7.29 (trasa piesza).
  PKP Janowice Wielkie - Jelenia Góra: 16.01, 17,.42, 20.24, 21.20.

PROGRAM IMPREZY:
18 maja 2010 r. (wtorek)
22.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń
19 - 21 maja 2010 r. (czwartek, piątek)
przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras
22 maja 2010 r. (sobota)
od godz. 18.00 – 21.00 – przyjmowanie w bazie imprezy uczestników, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
21.00 – odprawa techniczna i wyjście na etap nocny
23 maja 2010 r. (niedziela)
Ok. 1.00 – powrót z etapu nocnego.
Od godz. 8.00 – przyjmowanie w bazie imprezy uczestników startujących jedynie w etapach dziennych, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
8.45 - zakończenie XVII OInO „Wiosna 2010”
9.00 - uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna.
9.30 - wyjazd w teren zawodów
10.00 - start do E I i E II (wszystkie kategorie – starty i mety wszystkich etapów w tym samym miejscu)
15.00 - przyjazd z zawodów
15.00 - 16.00 - ciepły posiłek
16.00 - występ teatru „Patrius” z Janowic Wielkich
18.00 - uroczyste zakończenie zawodów
Do godz. 20.00 opuszczenie bazy

ŚWIADCZENIA:
 • znaczek okolicznościowy
 • poczęstunek na mecie E I
 • ciepły posiłek po etapach dziennych oraz dla trasy rowerowej i pieszej w bazie – nie dotyczy kat. TP i TN
 • komplet materiałów startowych
 • nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP.
 • pkt. do OInO 3 x 3 pkt (kat. TS,TJ), 2 x 3 pkt. (kat. TD i TM), 1 x 3 pkt (kat. TN) oraz 1x 1 pkt (kat. TP)
 • ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.

WPISOWE:
 1. Ogólnopolskie Marsze na Orientację:
  Kategoria Przodownicy Ino Członkowie PTTK Pozostali Uczestnicy
  TS, TJ 16,- 20,- 30,-
  TM, TD --- 10,- 12,-
  TP,TN --- 4,- 6,-
 2. Trasa piesza i kolarska: wpisowe: 12 zł/os, członkowie PTTK: 10 zł/os.
Wpisowe należy wpłacać przekazem pocztowym na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 lub przelewem na k-to: BZ WBK I Oddział w Jeleniej Górze 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Bóbr 2010”, lub gotówka w kasie Oddziału. Kopię dowodu wpłaty wpisowego należy dołączyć do zgłoszenia.
Zwolnienia z wpisowego:

 • Maciej Pawłowicz - zwycięzca Pucharu Dolnego Śląska w marszach na orientację 2009 w kat. TM
 • - opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.

UWAGA!!! Opiekunowie startujący w marszach na orientację opłacają wpisowe na ogólnych zasadach.
Uczestnicy marszów na orientację w kategorii TP
, w ramach wpisowego nie mają zabezpieczonego posiłku obiadowego. Można jednak to świadczenie wykupić za dodatkową opłatą (8,-) po uzgodnieniu z organizatorem.

ZGŁOSZENIA:
Do dnia 17 maja 2010 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) pisemnie na adres PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86, (tel. 757525851, fax. 757523627), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w biurze organizatora z podaniem rodzaju trasy, kategorii, imion i nazwisk uczestników i opiekunów, adresów zamieszkania, numerów PESEL i nr leg. PTTK oraz adresu emaliowego opiekuna grupy.
UWAGA!!! Dnia 17 marca 2010 r. o godz. 22.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Marsze na orientację rozegrane będą zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
 • Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
 • Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
 • Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną legitymację. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.


ZAPRASZAMY
Regulamin do pobrania w formacie PDF