Zadanie: "Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej do zabezpieczenia murów zamku wysokiego (pallacium) zamku Chojnik" dofinansowane zostało w roku 2015 przez Miasto Jelenia Góra"

Zadanie: "Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej do zabezpieczenia murów zamku wysokiego (pallacium) zamku Chojnik" dofinansowane zostało w roku 2015 przez Miasto Jelenia Góra"

Logo JGcdr9