Turniej kuszniczy o Złoty Bełt zamku Chojnik:

  1. Łukasz Domżoł – Bractwo Rycerskie Czerwionka
  2. Zbigniew Jakubowski – Drużyna Golubsko-Toruńska
  3. Piotr Rygielski – Rota Zbrojna Grodu Lubiąż

Turniej Łuczniczy:

  1. Witold Zamiara – Bractwo Rycerskie zamku Chojnik
  2. Bogdan Biały - Bractwo Rycerskie zamku Chojnik
  3. Piotr Rygielski - Rota Zbrojna Grodu Lubiąż

Wielobój Rycerski:

  1. Zbigniew Jakubowski – Drużyna Golubsko-Toruńska
  2. Paweł Waśniewski - Płocka Drużyna Kusznicza
  3. Witold Zamiara – Bractwo Rycerskie zamku Chojnik

Turniej Wilhelma Tella: Paweł Waśniewski - Płocka Drużyna Kusznicza

Turniej o miano „Wielkiego Łowczego”: Zbigniew Jakubowski - Drużyna Golubsko-Toruńska

Kuszniczy turniej „szwajcarski” (do surowego jajka): Łukasz Domżoł – Bractwo Rycerskie Czerwionka

Drużynowy turniej bojowy: Płocka Drużyna Kusznicza