Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III odbędzie się w terminie:
26 października 2012 godz. 9.30 - część teoretyczna (pisemna i ustna)
27 i 28 października 2012 r. godz. 9.30 – część praktyczna
Część teoretyczna egzaminu odbędzie się w sali 400 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Ostrowskiego 7.
Część praktyczna egzaminu rozpocznie się 27.10.2012 r. o godz. 9.30 przy ul. Dawida (miejsce zbiórki kandydatów). Informacje na temat planowanej trasy egzaminu można będzie uzyskać na 14 dni przed egzaminem pod numerem telefonu 0 71 770 41 18 lub adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2012 r. dostarczą do Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 pok. 212 następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszenia na egzamin,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla przewodnika turystycznego (osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy),
  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 300,00 zł na konto:
    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Bank Zachodni WBK SA I/O Wrocław nr: 31 1090 2398 0000 0006 0801 5976 z dopiskiem: egzamin na uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego część teoret. i prakt.26-28.10.12r.

Uchybienie w/w terminowi dostarczenia dokumentów (tj.06.10.2012r.) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu. Jednocześnie przypominamy, iż egzaminowany powinien zgłosić się na egzamin z dowodem tożsamości – brak takiego dokumentu skutkować będzie niedopuszczeniem do egzaminu.
Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.
Organizator egzaminu nie zapewnia noclegu ani wyżywienia podczas trwania egzaminu praktycznego. Miejscowość w której przewidywany będzie nocleg zostanie podana na stronie internetowej www.turystyka.dolnyslask.pl do 6 października 2012 r.

Wydział Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego