Jednym z przejawów turystycznej aktywności każdego zaangażowanego turysty – podróżnika jest udział w rajdach turystycznych. Rajdy to domena różnego typu organizacji tak turystycznych (PTTK, PTT), jak i innych (ZHP, samorządy, firmy). Rajdy mogą być również organizowane przez osoby prywatne. Komisja Turystyki Motorowej naszego Oddziału w 2024 roku organizuje aż 10 indywidualnych rajdów motorowych o różnorodnej tematyce: od zwiedzania ratuszy miejskich, zachowanych murów obronnych, polskich pomników historii aż po zwiedzanie klasztorów i sanktuariów oraz katedr i bazylik, itp. Jest wśród tych rajdów także rajd pn. „Szlakiem obiektów kolejowych w Polsce”, który cieszy się sporym zainteresowaniem. Ale turyści z naszego Oddziału biorą również udział w podobnych rajdach organizowanych w innych częściach Polski. Wśród nich jest również rajd organizowany przez Oddział PTTK w Poraju pn. „Kolej na PTTK”. Odbyły się już trzy edycje tego ciekawego rajdu, w którym jego uczestnicy odwiedzają muzea kolejowe, kolejowe wieże ciśnień, dworce, pomnikowe lokomotywy, urządzenia techniczne (dźwigi, nastawnie, itp.), biorą udział w okolicznościowych przejazdach pociągów turystycznych, itp. Odbyły się już trzy emisje tego rajdu. I okazało się, że turyści motorowi spod Śmielca są potęgą w tym rajdzie. Aż dwukrotnie kol. Marian Kuc zdobył I miejsce w rajdach w 2022 i 2023 roku, a kol. Janusz Milewski w rajdzie w 2023 osiągnął III miejsce. Nagrodą był ceramiczny model parowej lokomotywy wąskotorowej (zdjęcie). Warto brać udział tak w naszym rajdzie oddziałowym „Szlakiem obiektów kolejowych w Polsce” jak i tym w Poraju „Kolej na PTTK” z uwagi na coraz szybsze „znikanie” z naszego krajobrazu technicznych urządzeń kolejowych, dawnych pojazdów, linii wąskotorowych jaki i dworców i przystanków. A są one przecież świadectwem dawnych osiągnięć gospodarczych naszego kraju.

Janusz Milewski