Nasza organizacja ma w swoim programie działania również podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody i, szerzej, ochrony środowiska naturalnego. Nasi członkowie każdego roku uczestniczą w Zimowym Ptakoliczeniu, które ma na celu m.in. odnotowywanie ptaków przebywających u nas w zimie jak i poznawanie ich zwyczajów. Już za nami jest Zimowe Ptakoliczenie 2024, które odbyło się w dniach 26 – 28 stycznia. W tych dniach ptaki były liczone w różnych środowiskach: w parkach, na osiedlach mieszkaniowych i działkach pracowniczych, w lasach wokółmiejskich i śródpolnych, nad stawami i zbiornikami wodnymi, itp. Dla przykładu na osiedlu mieszkaniowym Zabobrze III w Jeleniej Górze odnotowano: kawki (265), sikorkę modraszkę (2). grubodzioby (2), dzięcioła dużego (1), sikorki bogatki (42), sroki (29), gołębie miejskie (52), wróble (115), kosy (5), sierpówki (7), gile (5), kwiczoły (1), pustułki (1), zięby (2), czyże (2) i rudziki (1). Zgodnie z regułami tego przedsięwzięcia ptaki liczy się tylko podczas 1 godziny. Wśród wielu akcji dotyczących ptaków, w których biorą udział członkowie naszego Oddziału są m.in. Europejskie Dni Ptaków, liczenie ptaków wodnych czy liczenie bocianów na terenie powiatu jeleniogórskiego (co 10 lat). A dla najbardziej zapalonych ptasiarzy poleca się Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” - Rzeczpospolita Ptasia Słońsk, które wydaje własne paszporty ze zdjęciem!

Janusz Milewski