Sala Błękitna pałacu Schaffgotschów (należącego do Politechniki Wrocławskiej) w Jeleniej Górze-Cieplicach w dniu 26 stycznia 2024r. była miejscem corocznej promocji kolejnego numeru, już 55, pisma regionu Karkonoszy - „Rocznika Jeleniogórskiego”. Na spotkanie przybyli sympatycy pisma wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, autorzy oraz sponsorzy. Spotkanie otworzył dr Marek Szajda – sekretarz redakcji „Rocznika Jeleniogórskiego” i powitał wszystkich przybyłych. Zwrócił uwagę na mały jubileusz wydawniczy związany już z 55 edycją kolejnego tomu. Poinformował o sukcesach pisma nagrodzonego w Krakowie w konkursie na najlepsze wydawnictwo o górach. Następnie oddał głos redaktorowi naczelnemu rocznika dr Ivo Łaborewiczowi, który podniósł, że „Rocznik Jeleniogórski” ma już 60 lat. Pierwszy numer pisma ukazał się w 1963 roku pod redakcją Kazimierza Wagnera. Stwierdził, że bez wsparcia finansowego Archiwum Państwowego we Wrocławiu oraz Miasta Jelenia Góra, a także rzeczowego ze strony wydawnictwa Ad Rem Reginy Chrześcijańskiej z Jeleniej Góry edycja kolejnych tomów nie byłaby możliwa za co serdecznie podziękował. Następnie omówił artykuły, studia, materiały oraz sprawozdania zawarte w tomie 55. W spotkaniu wzięli udział autorzy, których publikacje znalazły się w najnowszym tomie „Rocznika Jeleniogórskiego”: Marek Obrębalski, Stanisław Firszt, Janusz Skowroński, Ivo Łaborewicz, Zbigniew Adamski, Józef Hanusiak, Krzysztof Tęcza, Ewa Kiraga-Wójcik, Janusz Milewski. Zapraszał także obecnych autorów do krótkiego przedstawienia swoich tekstów. Podniósł, że autorzy tekstów publikowanych na łamach „Rocznika” nie otrzymują za swoje publikacje honorariów. W ostatniej części spotkania odbyły się kuluarowe rozmowy między uczestnikami promocji.

Janusz Milewski