W dniu 24 stycznia 2024r. w Jeleniej Górze odbyło się zebranie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa „Dolny Śląsk” w trzech częściach. Celem spotkania było omówienie i przygotowanie zebrania RKIK „ Dolny Śląsk”, które ma się odbyć na początku kwietnia. W pierwszej części w spotkaniu w Oddziale „Sudety Zachodnie” uczestniczyli ze strony RKIK: Marek Rabski – przewodniczący, Edward Wiśniewski – sekretarz i Janusz Turakiewicz – członek Zarządu. Nasz Oddział reprezentowali Krzysztof Tęcza – prezes i Andrzej Mateusiak – wiceprezes. Podczas spotkania omówiono roboczy program kwietniowego spotkania RKIK w Jeleniej Górze, sprawy finansowania zebrania oraz szczegóły udziału, a także materiały programowe. Z przyjętych ustaleń warto odnotować, że spotkanie będzie miało swój znaczek turystyczny. Następna część zebrania miała miejsce w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze, gdzie Zarząd RKIK zwiedził wystawę krajoznawczą pn. „Przyniesione w plecaku” zorganizowaną przez Podkomisję Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w Jeleniej Górze. Po wystawie oprowadził gości jej organizator i kurator w jednej osobie – Janusz Milewski. W skrócie omówił wszystkie pokazane na wystawie kolekcje (fot). Zwrócił uwagę, że ta wystawa jest prawdopodobnie największą wystawą kolekcjonerstwa krajoznawczego na Dolnym Śląsku. Odpowiadał także na pytania gości, którzy z wielkim uznaniem, podziwem i zachwytem wyrażali się o wystawie i zaprezentowanych zbiorach. Wręczył również Markowi Rabskiemu – przewodniczącemu RKIK, jeszcze pachnący farbą drukarską, najnowszy numer 55 „Rocznika Jeleniogórskiego”, w którym zostało opublikowane sprawozdanie Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego za lata 2022-2023. W tej części zebrania jego uczestnicy zastanawiali się i zgłaszali luźne propozycje organizacji podobnych wystaw na Dolnym Śląsku. Podniesiono sprawy związane z wymogami organizacyjnymi i finansowymi związanymi z organizacją pokazów krajoznawczych. Ostatnia, trzecia część, zebrania miała miejsce w Książnicy Karkonoskiej, w której Zarząd RKIK „ Dolny Śląsk” zapoznał się z warunkami lokalowymi i materialnymi dotyczącymi kwietniowego zebrania Kolegium. Wyrażano się z wielkim uznaniem o szerokich możliwościach organizacji tego spotkania. Na tym zebranie zakończono.

Janusz Milewski