W XXXVI Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Wielkopolskiego, który odbył się w dniach od 7 do 8 października 2023r. wzięła udział drużyna z naszego Oddziału w składzie: Marian Kuc, Janusz Milewski i Zdzisław Orlik. Uczestnicy Rajdu zwiedzili pałac w Kórniku, promenadę i ławeczkę Wisławy Szymborskiej, miasteczko Bnin, dwór szlachecki w Koszutach oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie. Co wytrwalsi odwiedzili również miejscowy cmentarz, na którym zostali pochowani żołnierze – powstańcy, uczestnicy Powstania Wielkopolskiego oraz nowy pomnik gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego – dowódcy Powstania Wielkopolskiego posadowiony obok Szkoły Podstawowej w Lusowie. Drużyna naszego Oddziału w/w składzie wzięła także udział w konkursie wiedzy poświęconemu Powstaniu Wielkopolskiemu zajmując w nim V miejsce (!) i zdobywając okolicznościowy puchar. Konkurs był trudniejszy niż spełnianie wymagań Kolejowej Odznaki Turystycznej PTTK.

Janusz Milewski