W dniu 8 grudnia 2023r. w sali narad jeleniogórskiego Ratusza odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów Jeleniej Góry. Do udziału w jej obradach został zaproszony Kol. Janusz Milewski – przewodniczący Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego naszego Oddziału. Został poproszony o zapoznanie członków Rady z formami aktywności intelektualnej osób będących na emeryturze. Zapoznał zebranych z różnorodnymi możliwościami zagospodarowywania czasu wolnego emerytów, które doskonale pozwalają na dużą aktywność intelektualną. Ważną rolę w tej aktywności odgrywają możliwości budowania zbiorów kolekcjonerskich z już posiadanych przedmiotów począwszy od ich przemyślanej selekcji, poprzez znajdowanie informacji o nich do zbudowania eksponatu, jego opisu i następnie prezentacji. W swoim wystąpieniu zwrócił też uwagę i omówił różnorodne aspekty badania genealogii własnej rodziny. Jest to ostatnio bardzo modny kierunek aktywności w wymiarze indywidualnym i społecznym. Wskazał na miejsca przechowywania dokumentów istotnych dla badań genealogiczno-rodzinnych, przepisów prawnych określających sposoby korzystania z tych zasobów oraz o kosztach pozyskiwania dokumentów. Zwrócił uwagę na ogromne znaczenie w poszukiwaniach genealogicznych na uzyskanie wspomnień członków swoich rodzin oraz odnalezienie dokumentów rozproszonych w rodzinach.

Janusz Milewski