Członkowie Koła Przewodników Sudeckich
przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze

ZAPROSZENIE
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

po ponad pięciu latach dobiegła końca kolejna kadencja pracy Zarządu Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze.

PrzewodnikSudecki miniW związku z tym na podstawie Uchwały nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej oraz Uchwały nr 253/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26.02.2022 w sprawie zwołania XX Zjazdu PTTK oraz przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej - zapraszam na Zebranie Sprawozdaw-czo – Wyborcze naszego Koła, które odbędzie się

5 maja 2022 roku (czwartek) o godzinie 17.00 (I termin)

lub o godzinie 17.15 (II termin w przypadku braku quorum w pierwszym terminie). Zebranie odbędzie się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Kochanowskiego 8 w Jeleniej Górze (parter)

W Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym mogą brać udział z głosem decydującym członkowie Koła PTTK nr 1 (przewodnickiego) z ważną legitymacją PTTK (opłaconą składką członkowską za 2022 rok) i ważną legitymacją przewodnicką.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Koła za ostatnią kadencję oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej będzie dostępne do wglądu w siedzibie oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” od 28 kwietnia 2022 roku.

Proszę także o powiadomienie o Zebraniu wszystkich członków naszego Koła, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej.

Informacja o Zebraniu w formie ogłoszenia będzie wywieszona także w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

W załączeniu przesyłam także proponowany Regulamin i Porządek Obrad.

Wszelkie informacje na temat Ordynacji Wyborczej oraz XX Walnego Zjazdu PTTK dostępne są pod adresem pttk.pl

Prezes Koła
Piotr Gryszel

Ogłoszenie do pobrania [396.99 KB]

Proponowany Porządek Obrad

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych
 2. Wybór Prowadzącego i Prezydium obrad
 3. Zatwierdzenie Porządku obrad
 4. Odznaczenia i wyróżnienia
 5. Zatwierdzenie Regulaminu obrad
 6. Wybór Komisji Mandatowej
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Wybór Komisji Wyborczej
 9. Sprawozdanie Zarządu Koła
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Ustalenie prawomocności Zebrania
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Koła
 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła
 14. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz koła oraz na dele-gatów na Zajazd Oddziału oraz na zjazd Samorządu Przewodnickiego PTTK
 15. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 16. Wybór nowych władz koła i delegatów na Zjazd Oddziału oraz zjazd Samorządu Przewodnickiego PTTK
 17. Ciąg dalszy dyskusji
 18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 19. Ukonstytuowanie się nowych władz
 20. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Koła
 21. Zamknięcie Zebrania

Prezes Koła
Piotr Gryszel