Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Nadleśnictwo „Śnieżka” informuje, że z powodu prowadzenia prac gospodarczych na terenie L. Strużnica w terminie od 14 kwietnia do 16 maja wystąpią utrudnienia na kilku odcinkach.

Nadleśnictwo „Śnieżka” informuje, że z powodu prowadzenia prac gospodarczych na terenie L. Strużnica w terminie od 14 kwietnia do 16 maja wystąpią utrudnienia na kilku odcinkach.

Prace z pozyskania drewna będą prowadzone w rejonie Doliny Janówki oraz zielonego szlaku, który prowadzi z Rozdroża pod Jańską Górą w kierunku Janowic Wielkich (odcinek zielonego szlaku będzie zamknięty).

Mogą też wystąpić utrudnienia w ruchu na odcinku Ścieżki Dydaktycznej w Leśnictwie Janowice/szlaku rowerowego/szlaku zielonego pieszego biegnącego wzdłuż potoku Janówka z Janowic Wielkich do Skalnego Mostu/Pieca/Zamku Bolczów.

Prosimy o zachowanie ostrożności.