RNR_01   RnR2022    RNR_02 

W niedzielę na wycieczkę nr 15

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 29 maja 2022 r. na wycieczkę nr 15 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty.

W kasie PKP w Jeleniej Górze kupujemy bilet Euro-Nysa na przejazd do Jakuszyc oraz komunikację w Czechach i Niemczech (40zł.pojedynczy, 100zł dla 5 osób). O godzinie 7.29 wyjeżdżamy z Jeleniej Góry pociągiem do miejscowości Hrádek nad Nisou z przesiadkami w Szklarskiej Porębie Górnej i Libercu.

Trasa wycieczki o długości 11 km przebiega na pograniczu czesko – polsko - niemieckim. W Hrádku oglądamy zabytki Starego Miasta, później brzegiem jeziora Krystyna, sztucznego zbiornika powstałego w wyniku zalania wyrobiska dawnej kopalni węgla brunatnego dochodzimy do trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec. Po obejrzeniu stających tu pomników ścieżką wzdłuż Nysy Łużyckiej docieramy do mostu, którym przechodzimy do Zittau. Zwiedzamy zabytkowe centrum (Dom Solny, Ratusz, fontanny, kościół św. Jana), o godz. 18.03 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry (z przesiadką w Görlitz). Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

Powiat Jeleniogórski
Powiat
Karkonoski

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Jelenia Góra dofinansowanie