Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

      RNR_01   RnR2022    RNR_02 

W niedzielę na wycieczkę nr 14

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 22 maja 2022 r. na wycieczkę nr 14 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.29 do Kořenova (z przesiadką na stacji Szklarska Poręba Górna).

Trasa wędrówki długości 17 km przebiega w zachodniej części Gór Izerskich po polskiej i czeskiej stronie. Od stacji kolejowej w Kořenovie ruszamy szlakiem żółtym, mijamy częściowo sztuczny wodospad „Nad torami” (4,5 m wysokości) i drogą wzdłuż Izery dochodzimy do podnóża Bukovca. Na łąkach wokół w maju obficie kwitną pełniki europejskie. Ścieżką dydaktyczną podchodzimy na Bukovec (1005m), jedno z najwyżej położonych wzniesień bazaltowych w Europie, po drodze w dawnym kamieniołomie oglądamy powstałe w wyniku stygnięcia lawy słupy bazaltowe. Na szczycie ciekawe skałki i niewielkie gołoborze oraz rozległa panorama Gór Izerskich i zachodnich Karkonoszy. Schodzimy do Izerki, najwyżej położonej osady na terenie Czech (do 862 m n.p.m.). Założona przez pasterzy i drwali, w 19 stuleciu funkcjonowały tu dwie huty szkła, dziś w większości domów znajdują się pensjonaty i restauracje. W budynku dawnej szkoły zwiedzamy interesujące Muzeum Gór Izerskich. Z Izerki przez odbudowany most na Izerze i obok skały Granicznik dochodzimy do Orla. W XVIII i XIX wieku była tu huta szkła, przy której powstała niewielka osada. Obecnie w dawnej leśniczówce znajduje się schronisko turystyczne. W końcowej części wędrówki docieramy na Polanę Jakuszycką, miejsce startu licznych biegów narciarskich, z najbardziej znanym Biegiem Piastów. O godz. 18.08 ze znajdującego się w pobliżu przystanku kolejowego odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry (z przesiadką w Szklarskiej Porębie Górnej). Wycieczkę prowadzi Urszula Pawlikowska z Jeleniej Góry (tel. 691141378).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Impreza dofinansowana przez:

Powiat Jeleniogórski
Powiat
Karkonoski

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Jelenia Góra dofinansowanie