RnR 2020

W związku z Jubileuszem 50-lecia Rajdu na Raty - Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze (dalej: „PTTK”) ogłasza konkurs na najciekawsze wspomnienie dotyczące uczestnictwa w Rajdach (dalej: „Utwór”).

Każdy, kto chciałby się podzielić swoimi wspomnieniami z wycieczek rajdowych, udzielić informacji jak wyglądała jego pierwsza wycieczka w rajdzie, w jaki sposób dowiedział się o organizowanych przez nasz Oddział wycieczkach oraz o tym, co w jego życiu zmieniło się dzięki uczestnictwu w rajdzie może napisać wspomnienie i przesłać je na adres Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”, najlepiej drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji drukowanej przesłać na adres: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra, albo kopertę z tekstem wrzucić do skrzynki przy zewnętrznych drzwiach wejściowych do biura PTTK.  

Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody książkowe.
Liczymy też na użyczenie do skanowania starych zdjęć z Rajdu, sprzed 1990 r.
Termin nadsyłania prac - do 31 maja 2020. Ogłoszenie wyników: do 10 czerwca br.

Na końcu pracy należy umieścić oświadczenie o treści:

Oświadczam i zapewniam, że:

 1. Jestem autorem Utworu „................................................” oraz że przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych do Utworu, i prawa te nie są obciążone na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich;
 2. Utwór jest w pełni oryginalny, nie stanowi plagiatu ani przeróbki lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden inny sposób nie narusza autorskich praw osobistych, majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich;
 3. Utwór nie zawiera nieoznaczonych w jego treści cytatów lub elementów przejętych z innych utworów, z wyjątkiem przysłów, postaci mitologicznych i t.p.;
 4. Jestem uprawniony do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu oraz że przeniesienie na PTTK praw, o których mowa w punkcie (5), nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;
 5. Upoważniam PTTK do nieograniczonego w czasie nieodpłatnego wykorzystania Utworu, w dowolnej formie, dla celów promocyjnych działalności PTTK.

………………………………………………….………………………………………………
(Imię i nazwisko, data, podpis)

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Dane) jest Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86.
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, doręczenia nagród oraz w związku z publikacją Utworu.
 5. PTTK jest uprawniony do wysyłania uczestnikom Konkursu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji dotyczących uczestnictwa w Konkursie, które nie stanowią informacji handlowych.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do Danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia tych Danych.
 7. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do Danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia tych Danych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z punkcie (7),  Uczestnik Konkursu niezależnie od praw wskazanych w punkcie (8) ma prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w punkcie (3) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych), zostały udostępnione na stronie www.pttk-jg.pl.

……………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko, data, podpis)

Regulamin i oświadczenia do pobrania [36 KB]