Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Broszura "Działalność PTTK na terenie zakładów "Celwiskoza-Jelchem" w Jeleniej Górze 1955-199" napisana przez Cezarego Turskiego".

Część I - Str 1 - 14
Część II - Str. 15 - 38
Część III - Str 39 - 65

PTTK w Celwiskozie