Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

/Skarbiec Ducha Gór, nr 3/2001 r./

Kolanowski_1
Kolanowski_2
Jerzy Kolankowski (1915-2010)
foto: www.galeria-bwa.karkonosze.com
Kolanowski_3
Jerzy Kolankowski w Śnieżnych Kotłach w roku 1955
z arch. Władysława Janowskiego
wg: www.nyka.home.pl/bibl_his/pl/08.htm