Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Spis treści

Oznakowanie szlaków jeździeckich
według Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK

SSK01
Znak podstawowy szlaku

SSK07
Znak informujący o postoju lub popasie

SSK02
Zmiana kierunku szlaku

SSK08
Znak informujący o stajni etapowej

SSK03
Zmiana kierunku szlaku
(znak umieszczony na rozwidleniu)

SSK09
Znak informujący o początku lub końcu
wspólnego odcinka ze szlakiem pieszym
lub rowerowym

SSK04
Zmiana kierunku szlaku
(znak umieszczony przed rozwidleniem)

SSK10
Drogowskaz podający odległość
do miejscowości

SSK05
Znak informujący o zmianie kierunku
szlaku lub umieszczony w miejscu,
gdzie przebieg szlaku nie może być
wystarczająco oznakowany

SSK11
Drogowskaz podający odległość
do stajni etapowej

SSK06
Tabliczka z numerem szlaku

SSK12
Drogowskaz podający czas
do miejscowości

 Oznakowanie do pobrania w formacie PDF