VII Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „SZLAKIEM KLASZTORÓW I SANKTUARIÓW W POLSCE – 2012"
odsłon - 2296
wtorek, 07 lutego 2012 09:08

 

REGULAMIN RAJDU

 VII_ITRM_01
Kraków – Bazylika Wniebowzięcia NMP – Bazylika Mariacka.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ZO PTTK „SUDETY ZACHODNIE" W JELENIEJ GÓRZE

 1. Organizator rajdu:
  Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.

 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński,
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.

 3. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
  • Urząd Miasta w Jeleniej Górze.
  • Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN", Jelenia Góra, ul. Okrzei nr 12.

 4. Cele rajdu:
  • Poznawanie zabytków sakralnych, klasztorów i sanktuariów w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii Polski.
  • Poznawanie muzeów kościelnych i klasztornych w Polsce.
  • Poznawanie historii poszczególnych zakonów w Polsce.
  • Poznawanie zabytków znajdujących się na liście UNESCO.
  • Poznawanie zabytków klasy europejskiej w Polsce.
  • Poznawanie skansenów i muzeów etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.

 5. Termin rajdu:
  Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2012 r.

 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie:
  • Uczestnikami mogą być indywidualni turyści zmotoryzowani, którzy opłacą wpisowe i prześlą wypełnione karty zgłoszenia.
  • Zgłoszenie i ksero dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać na adres: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie", ul. 1 – go Maja nr 86, 58 – 500 Jelenia Góra, tel. 075 – 752 – 58 – 51, w terminie do 30 września 2012 r., e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

 7. Wpisowe:
  • Wpisowe za udział w rajdzie wynosi 25 zł od załogi, maksymalnie 5 osób, należy wpłacić na konto PTTK Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, nr: BZ WBK S.A. 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193, z dopiskiem „Klasztory".
  • Z chwilą wpływu zgłoszenia i wpisowego na wskazane konto, organizator rajdu przesyła „Kartę rajdową".

 8. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt w klasztorze, zwiedzanie z opisem, - 30 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt w sanktuarium, zwiedzanie z opisem, również sanktuarium znajdującym się przy klasztorze - 30 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt w kościele przyklasztornym lub kościele, kaplicy związanej z klasztorem, zwiedzanie z opisem, - 10 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie klasztornego muzeum, skarbca, wystawy stałej, czasowej z opisem, - 10 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie przyklasztornej Kalwarii, Drogi Krzyżowej, Różańcowej i innej, np. Ścieżka Św. Jadwigi, inne Drogi Krzyżowe z opisem, - 5 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę zwiedzanego klasztoru, kościoła, sanktuarium, stacji drogi krzyżowej, różańcowej max 1 zdjęcie danego obiektu - 5 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie zabytku UNESCO lub klasy europejskiej z opisem, - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie skansenu, muzeum etnograficznego z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce, z opisem - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej PTTK do 10 imprez - 10 pkt.

 9. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 klasztory lub 2 sanktuaria.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w klasztorze, w sanktuarium, w miejscowości, w której znajduje się klasztor lub sanktuarium.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy motorowej w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka PTM.
  • Potwierdzeniem zwiedzania muzeum, Kalwarii, Drogi Krzyżowej, Drogi Różańcowej jest potwierdzenie uzyskane w kościele, klasztorze, sanktuarium, miejscowości, u organizatora imprezy motorowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy europejskiej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg. wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea etnograficzne, skanseny w Polsce, również z opisami.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO, znajdujące się poza granicami Polski wraz z opisami.
  • Uwzględnione będą klasztory i sanktuaria znajdujące się poza obecnymi granicami Polski, na terenach dawnych ziem Polski – Kresów wraz z opisami.
  • Uwzględnione będą po 2 klasztory i 2 sanktuaria znajdujące się w państwach sąsiadujących z Polską wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać lub przesłać na kartach rajdowych.
  • Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane jako potwierdzenie pobytu w zwiedzanym zabytku.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe lub ich kserokopie.

 10. Obowiązki uczestnika.
  Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 31 października 2012 r. Do przesyłki należy dołączyć znaczek na przesyłkę zwrotną.

 11. Świadczenia organizatora.
  Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
  • Plakietkę rajdową.
  • Dyplomy dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 6.
  • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
  • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12.

 12. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem /2012 przez KTM PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz z załącznikami i zdjęciami uczestników pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.

 13. Załącznik: Karta zgłoszenia.
  JT/JT.

Komandor rajdu: