Zjazd Oddziału „Sudety Zachodnie”- 28.03.2009
odsłon - 4571
poniedziałek, 06 kwietnia 2009 12:25
Medalami PTTK za „Pomoc i współpracę" zostały odznaczone instytucje i osoby podczas XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze - pełny wykaz wszystkich odznaczeń i wyróżnień zamieszczamy poniżej. Odznaczono także liczne grono działaczy społecznych jeleniogórskiego PTTK, które jest jednym z najstarszych stowarzyszeń działających w sposób ciągły w naszym regionie, będąc kontynuatorem Dolnośląskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powstałego w 1945 roku.
schowek01
Na sali obrad w JCK Relaks

W dniu 28 marca, podczas sześciogodzinnych obrad 30 delegatów podsumowano czteroletnia kadencję Oddziału. W działalności non-profit liczący 319 członków Oddział „Sudety Zachodnie" najpopularniejszą imprezą okazał się „Rajd na raty", w którym uczestniczyło ponad 3900 osób. We wszystkich imprezach oddziałowych uczestniczyło ponad 11 tys. osób. Na sali obrad obecny był 96-letni profesor Teofil Ligenza vel Ozimek - Członek Honorowy PTTK - inicjator „Rajdu na raty" zapoczątkowanego w latach sześćdziesiątych.

schowek02
Wśród zaproszonych gości - Członek Honorowy PTTK Teofil Ligęza vel Ozimek (pierwszy z prawej)


Jeszcze dłuższą tradycję mają Ogólnopolskie Rajdy Narciarskie „Karkonosze". W roku bieżącym odbyła się już 54 edycja tej imprezy. Dużą popularnością cieszą się turystyczne imprezy na orientację, rajdy geologiczne dla młodzieży szkolnej, rodzinne eskapady w góry oraz wycieczki rowerowe z przewodnikiem.

schowek03
Prezydium Zjazdu: Janusz Turakiewicz, Ewa Parfianowicz, Andrzej Mateusiak, Adam Rodziewicz


Oddział posiada pod swoją opieką 627 km szlaków górskich, organizuje kursy dla kandydatów na przewodników sudeckich oraz kurs pilotów wycieczek. W biurze PTTK prowadzona jest weryfikacja odznak turystycznych, sklepik z wydawnictwami turystycznymi i odznakami. Prowadzona jest też działalność biura turystycznego. Oddział zrzesza ponad 150 przewodników sudeckich.

schowek04
Wniosek składa Zenon Kędziora
W planach na następną kadencję zawarto m. in. kontynuację remontu zamku Chojnik, szersze rozpropagowanie idei PTTK wśród młodzieży, spowodowanie zimowego oznakowania tyczkowego szlaków w Górach Izerskich, zwiększenie ilości uczestników na imprezach PTTK-owskich.
Podczas zjazdu przyjęto uchwałę-wniosek do Zjazdu Krajowego PTTK o nadanie godności Członka Honorowego PTTK dla Zdzisława Gasza - znanego działacza PTTK i PTSM.

Wybrano także nowe władze: prezesem Zarządu Oddziału został Adma Rodziewicz, wiceprezesem urzędującym Andrzej Mateusiak, skarbnikiem Ewa Parfianowicz, sekretarzem Zenon Kędziora, a członkiem zarządu Jan Jabłoński.


Opr. A. Mateusiak, 28.03.2009


Lista odznaczonych:

  Odznaka „25 LAT w PTTK":
 1. Abramowicz Maciej
 2. Fąferek Robert
 3. Goraczewska Maria
 4. Górski Jerzy
 5. Grzybowicz Andrzej
 6. Jabłoński Jan
 7. Karczyńska Elżbieta
 8. Kędziora Hanna
 9. Łaborewicz Ivo
 10. Mateusiak Andrzej
 11. Norko Piotr
 12. Orlik Zdzisław
 13. Pawlak Jerzy
 14. Rodziewicz Adam
 15. Rynkiewicz Danuta
 16. Szuber Robert
 17. Turakiewicz Janusz
 18. Tyczyński Jan
  Odznaka „50 lat w PTTK":
 1. Bielecki Jerzy
 2. Gasz Zdzisław
 3. Kędziora Zenon
 4. Lesiak Barbara
 5. Makowska Anna
 6. Rażniewski Stanisław
 7. Trylańska Krystyna
 8. Sobierajska Antonina
  Dyplom Zarządu Głównego PTTK:
 1. Wieniawska-Raj Barbara
 2. Jaźwa Aleksandra
 3. Goraczewska Maria
 4. Wąsowski Marek
 5. Tyczyński Jan
 6. Perz Janusz
 7. Pawlak Jerzy
 8. Mendyk Emil
 9. Krajniak Damian
 10. Konieczko Maciej
 11. Gumprecht Wiktor
 12. Górski Jerzy
 13. Dąbek Marek
 14. Zając Jarosław
  Medal PTTK „ZA POMOC I WSPÓŁPRACĘ:
 1. Irena Kempisty
 2. Wojciech Kapałczyński
 3. Karkonoska Grupa GOPR
 4. Starostwo Powiatowe Jelenia Góra
 5. Karkonoski Park Narodowy
 6. Gmina Jeżów Sudecki - Edward Dudek
 7. PTSM Oddział „Ziemi Jeleniogórskiej"
 8. Tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie"
 9. Wydawnictwo Turystyczne „PLAN" Jelenia Góra
 10. Powiatowe Zrzeszenie LZS Jelenia Góra
 11. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jeżów Sudecki"
  Srebrna Honorowa Odznaka PTTK:
 1. Andrzej Grzybowicz
  Złota Honorowa Odznaka PTTK:
 1. Barbara Rodziewicz
 2. Piotr Koliszko